Slava Ukraine
Esileht » Uudis » Esileht »

Erakorralisel Kirikukogul arutatakse põhikirja üle

11.03.2004 | | Rubriik: Esileht, Uudised

16. märtsil peetakse Usuteaduse Instituudis XXVI Kirikukogu 6. erakorralist istungjärku, mille tähtsamaks punktiks on EELK uue põhikirja II lugemine. Kirikukogu määrab ka koguduste ning praostkondade juhtorganite ja XXVII Kirikukogu liikmete valimiste aja.
Palju kõneainet pakkunud uue põhikirja ettevalmistus on jõudmas lõpule, teisipäeval hääletatakse sisse viimaseid parandusettepanekuid, mis põhikirjakomisjonile senini laekunud on. Kirikukogul hakatakse hääletama ka neid ettepanekuid, mida komisjon ei pidanud vajalikuks lisada esialgsesse eelnõusse. Uus põhikiri peaks esialgse kava kohaselt vastu võetama korralisel Kirikukogul 27. aprillil.
Vajadus kuulutada välja kiriklikud valimised on tingitud kiriku juhtorganite valitavate liikmete ametiaja lõppemisest kõigil juhtimistasanditel.
Olulisim muutus eelnõus on valimiste perioodi pikendamine kolmelt kuult neljale, mille sisse jääb mitu kirikupüha. See omakorda võimaldab eeldatavasti ka maakogudustes hääleõiguslike liikmete suuremat osalust valimistel.
Kristel Neitsov

Õnnis on rahvas, kelle Jumal on issand, rahvas, kelle tema on valinud enesele pärisosaks! (Ps 33:12)