Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Erakordne ristimistalitus Tartu Pauluse kirikus

24.05.2017 | | Rubriik: Kirikuelu

9. mai oli Tartu Pauluse koguduse jaoks eriline päev – ristiti perekond, kes on Eestisse saabunud pagulastena.

Selleks, et saada Jeesuse Kristuse külge liidetud, ütlesid nad lahti oma senisest usust ja kõigest, mis neid Kristusest lahutab. Takistuseks ei saanud ka keelebarjäär. Kuigi argiseid asju oli ristitavatega võimalik ajada inglise keeles ja eesti keele õppimine on samuti alanud, tuli nii leeritundide kui ristimis- ja konfirmatsioonitalituse juures kasutada tõlgi abi.
Õpetaja Kristjan Luhamets tuletas meelde, et Jeesus on meid käskinud minna kõike maailma, ristida ja õpetada: „Kui aga meie ei lähe sinna, kus Jeesust ei tunta, peab Jumal saatma sealt inimesed meie juurde. See on imeline, kuidas Jumal oma tööd teeb.“
Koguduse õpetaja palvel pidas leeritunnid Tartu Maar­ja koguduse õpetaja Joona Toivanen, kes töötab SLEY misjonärina ning on ka ise üles kasvanud suurte kultuurierinevuste keskel.
Eesti Kirik

Inimese Poeg on tulnud otsima ja päästma kadunut. (Lk 19:10)