Esileht » Uudis » Esileht »

Ennäe, su kuningas tuleb!

16.03.2016 | | Rubriik: Esileht

Kuressaare kiriku altariruumi kaunistavad aasta ringi palmioksad, meenutamaks, et Jeesuse kuninglikul sisenemisel Jeruusalemma tervitas rahvas teda palmiokstega. Kätlin Liimets

Eelseisval pühapäeval, 20. märtsil juhatab palmipuudepüha sisse algava suure nädala.

Palmipuudepüha nimetus tuleneb piibliloost, kus kirjeldatakse, kuidas inimesed tervitasid Jeruusalemma eesli seljas saabuvat Jeesust palmiokstega. Sündmus, mida kõik neli evangeeliumi kirjeldavad põhijoontes ühtivana ja mis kujunes prohvet Sakarja Messia tulemise kuulutuse (Sk 9:9) täitumiseks, juhatab sisse Jeesuse elu viimased päevad.
Elmar Salumaa kirjutab raamatus «Matteuse rõõmusõnum», et eesli kasutamine triumfisõiduks sümboliseerib Messias-Kuninga silmapaistmatust ja alandlikkust, ta saabub oma valitsuspaigale mitte võiduka väejuhina, vaid vaeste, viletsate ja rõhutute kuningana, kelle tee troonile läheb läbi kannatuste ja surma.
Palmipuudepühal tuuakse kirikutesse kaunistuseks palmioksi või kantakse neid jumalateenistust sissejuhatavas protsessioonis. Põhjamaades kasutatakse palmiokste asemel pajuoksi, seetõttu on seda püha rahvapäraselt kutsutud ka urbepühaks.
Kätlin Liimets

Vaata, me läheme üles Jeruusalemma ja seal viiakse lõpule kõik see, mis prohvetid on kirjutanud Inimese Pojast! (Lk 18:31)