Slava Ukraine
Esileht » Elu ja Inimesed » Kultuurielu »

Enn Soosaar sai mälestuspingi

16.09.2020 | | Rubriik: Kultuurielu
President Toomas Hendrik Ilves esinemas Enn Soosaare mäles­tus­pingi avamisel. Siiri Padar.

Tallinna IV kirjandustänava festivali raames avati 5. septembril Kadriorus Enn Soosaare nimeline mälestuspink.

Kirjandustänava festivali peetakse igal aastal Tallinnas Koidula tänaval, kus paiknevad A. H. Tammsaare ja E. Vilde muu­seum ning paljude ar­mas­tatud kirjanike koduks olnud kortermaja.

Tallinna Kirjanduskeskuse korraldatava ühepäevase fes­ti­vali eesmärk on tõmmata tä­he­lepanu eesti kirjandusele, kir­janduspärandile ja kir­jan­dus­likule avalikule ruumile meie ümber. Toimub arvukalt loenguid, tegevustöötubasid ning muid harivaid ja mee­le­lahutuslikke üritusi.

Igal aastal märgistatakse fes­tivali puhul ka mõni kirjan­dus­pärandiga seotud paik Tal­linnas. Tänavu sai seoses sel­le­ga endale mälestuspingi sil­mapaistev tõlkija, esseist ja avalik intellektuaal Enn Soo­saar (1937–2010). Tuntud pas­tori Albert Soosaare pojana on ta oma loomingus mitmel korral rõhutanud ka kristliku pärandi tähtsust Euroopa kul­tuurile.

Enn Soosaare pink asub Kad­­rioru Luige­tii­gi lähistel te­­ma kunagise ko­du akende all, sel­le kõrval asub kirjanik Ma­ti Un­di mä­les­tus­­pink. Pingi ava­­mi­­­sel võtsid sõ­­na Tallinna Kir­jan­­duskeskuse di­rek­tor Maar­ja Vai­no, meedia­eks­­pert Raul Re­ba­ne ning Enn Soo­­­saare siht­asu­tuse patroon pre­­sident Toomas Hendrik Ilves.

Oma sõnavõtus arvustas Ilves teravalt meie aja poliitilist ja arutelukultuuri ning vas­tan­das sellele Soosaare esseistika. „Ennu kirjutistes leian ma ik­ka seda ehtsat Eesti vaimu, maa­ilma­tunnetust ja taipu, mis võimaldas meil sovjeedimül­kast taas tõusta,“ kinnitas president Ilves oma kõnes, mis avaldati ka rahvusringhäälingu veebi­küljel.

Rain Soosaar

Igaühelt, kellele on antud palju, nõutakse palju, ja kelle hoolde on jäetud palju, sellelt küsitakse veel rohkem. (Lk 12:48)