Esileht » Pühapäevaks » Mõte pühapäevaks »

Enese läbikatsumine

08.08.2018 | | Rubriik: Mõte pühapäevaks

Jeesus ütleb: „Suurim teie seast olgu teie teenija! Kes ennast ise ülendab, seda alandatakse, ja kes ennast ise alandab, seda ülendatakse.“ (Mt 23:11–12)
Statistiliselt pidavat Eestis levinuim elukutse olema klienditeenindaja. Seega oluline osa meie rahvast on koolitatud inimestega meeldivalt ja abivalmilt suhtlema. Miks aga põrkame alatasa kokku hoolimatusega? Ühte ja ammendavat vastust sellele küsimusele pole. Veel võimatum on leida universaalset lahendust, mis muudab korraga inimesed vastutustundlikuks ja hoolivaks.
Tõsi see on, et terve ühiskond vajab ikka ja jälle meeleparandust. On ju lahti harutamist vajavaid umbsõlmi alates rahvusvahelistest pingetest kuni üldise toimetuleku ja turvatunde tagamiseni. Kõik see puudutab ju meid igaüht.
Millest alustada? Paljud probleemid tunduvad olevat nii üldised ja koguni globaalsed. Tõepoolest! Näiteks kliima soojenemist me üksinda oluliselt peatada ei suuda. Mõne kilekoti kasutamata jätmine on ju vaid tilk ookeanis, kuid siiski tilk puhast vett.
Siiski on ka väga paljusid valusalt tabavaid muresid, mille parandamine oleneb otseselt üksikisiku käitumisest. Näiteks mida teha, et liikluses hukkuks vähem inimesi? Elude säästmiseks peame vältima teedel liikudes ohtlike olukordade tekkimist. Peame ennast parandama, end läbi katsuma – endast ohutu liikleja kasvatama.
Peetrus manitses: „Te kõik rüütage end alandlikkusega üksteise vastu, sest Jumal paneb suurelistele vastu, aga alandlikele annab armu“ (1Pt 5:5b).
Mart Salumäe

Laulge Issandale uus laul, sest ta on teinud imetegusid. (Ps 98:1)