Esileht » Pühapäevaks » Mõte pühapäevaks »

Enese läbikatsumine

27.08.2014 | | Rubriik: Mõte pühapäevaks

Kas kristlased on paremad kui muud inimesed? Kui usklik sellise küsimuse endale esitab, siis on tegu ohumärgiga, sest enda teistest paremaks pidamine näitab, et inimene on endaga rahul ega vaja meeleparandust. Siit on aga üks samm, et langetakse uhkuse patu sisse ja mõistetakse teised hukka ning peetakse ennast ainuõigeks inimeseks maailmas. Selline inimene ei vaja enda meelest ka mitte meeleparandust ega Jumala andeksandmist, sest ta on juba õige.
Just sellise mõtteviisi all kannatasid Jeesuse aja variserid. Objektiivselt võttes nad ka olid teistest inimestest paremad, sest püüdsid kõigest hingest käske täita. Ometi mõistis Jeesus nad hukka, sest ükski inimene ei suuda oma tegude varal pääseda jumalariiki. Sinna saab vaid armust ja Kristuse kaudu. Jeesus sõbrustas hoopis nendega, keda teised hukka mõistsid: lihtsate ja patuste inimestega, kes aga tunnistasid oma vigu ja püüdsid meelt parandada.
Seepärast tasub ennast läbi katsuda. Just nimelt ennast ja mitte teisi. Meil pole vaja end võrrelda teiste inimestega, vaid hoopis Jumala seatud eesmärkidega. Nii tehes tunneme oma puudusi, oleme valmis kahetsema elu vigu ja muutma oma suunda Jumala näidatud suunas. Püha Vaim annab selleks meile jõu. Palves Issanda ees seistes näeme, milline peaks olema meie elu.
Kaido Soom

Tuleb inimesi idast ja läänest, põhjast ja lõunast, ja nad istuvad lauas Jumala riigis. (Lk 13:29)