Esileht » Pühapäevaks » Mõte pühapäevaks »

Enese läbikatsumine

10.08.2010 | | Rubriik: Mõte pühapäevaks

Sageli tundub, et meil on teisi inimesi lihtsam analüüsida kui iseennast. Kergelt leiame üles teise vead ning nii lihtne on ligimesele näpuga näidata ja öelda, et ta peab oma elu muutma. Samas on üks kristlase elu ülesandeid vaadata ennekõike iseenda elule ning mõelda, mis on selles head ja mida tasub väärtustada ja hoida. Kuid teisalt võib mõelda ka sellele, mida võiks teha tulevikus teisiti.
Lugedes kümmet käsku võib igaüks mõelda, milles on tema nende vastu eksinud ja mida saaks tulevikus teha teistmoodi. Samuti annab armastuse kaksikkäsk meile võimaluse juurelda selle üle, kas ikka oleme armastanud nii Jumalat kui ligimest.
Niiviisi elule vaadates võib märgata iseenda vajakajäämisi ja tulla nendega Jumala ette. Jumal saatis oma Poja siia maailma selleks, et anda meile armu. Kristus suri ristil, et kanda meie patud. Jumala armu ja andeksanni võime võtta vastu temapoolse kingitusena meile. Ning kui oleme seda teinud, siis võime paluda Püha Vaimu tuge oma eluteele, et meie elu muutuks paremaks ja Issanda tahte kohaseks.
Jumal kingib meile oma Vaimu läbi jõu, et armastada Teda ja ligimest nagu iseennast. Selline elu on tõeliselt õnnelik ja Jumalast juhitud. Seega tasub ennast läbi katsuda ja Jumala armust vead andeks saada ning püüelda Temale lootes elus edasi.
Kaido Soom

Vaata, sulle tuleb sinu kuningas, õiglane ja aitaja! (Sk 9:9)