Esileht » Uudis » Uudised »

Enam rõhku vaimulikule kasvamisele

04.05.2016 | | Rubriik: Uudised

Praost Marko Tiitus õnnitleb aasta töötegijat Elvi Kukke, kelle üle rõõmustab kunagine Põltsamaa koguduse õpetaja piiskop Joel Luhamets (paremal).Jaan Männik

Viljandi praostkonna sinod peeti markusepäeval, 25. aprillil Tarvastus. Sinodit väisas ja jumalateenistusel jutlustas piiskop Joel Luhamets.

Võiks öelda, et praostkond on igapidi keskmine, alustades sellest, et paikneb kesk Eestit ja on oma 14 kogudusega keskmise suurusega. Kui öelda, et seal ollakse teistest tublimad, teeksin ülejäänud praostkondadele liiga – seega, tubli keskmine. Mida praostkonna iseloomustamiseks välja tuua, on ühtehoidmine ja pidev enesetäiendamine, mida ka praost Marko Tiitus korduvalt rõhutas.

Märgatakse pisikesi
Juba traditsiooniks kujunenult algas sinodikoosolek heade sõnadega töötegijate aadressil ehk aasta töötegija tunnustamisega. Mitme kandidaadi seast osutus valituks Põltsamaa koguduse kirikuteenija ja diakooniatöötaja Elvi Kukk, kellele autasu üle andes sõnas praost naljatades, et on koguduse õpetajale abipraost Markus Haamerile kade, et tal on nii tubli töötegija. Ja piiskop Joel Luhamets, kes on varasemalt teeninud Põltsamaa kogudust, märkis: «Küll on hea, et nii pisikesi märgatakse.»
Praostkond annab välja ka kiriku sõbra tiitlit ja selle pälvis tänavu Harri Juhani Aaltonen, kes annetas kümneid tuhandeid eurosid Viljandi Jaani kiriku kellamängu heaks ja kutsus ka teisi ettevõtjaid annetama.
Oma ettekandes märkis aga praost, et hea töö eest saavad nelipühal EELK aukirja õpetajad Arvo Lasting, Markus Haamer ja Hedi Vilumaa ning Teeneteristi Viljandi Jaani koguduse juhatuse esimees ja praostkonna nõukogu liige Tarmo Loodus.

Tulnud lähemale
Möödunud aastast kokkuvõtet tehes kõneles praost Marko Tiitus aasta erakordsusest, sest sellesse aega jäävad uue peapiiskopi ja kahe piiskopi ametisse pühitsemine ja uue kirikuvalitsuse valimine. Ta oli positiivne ja tunnustas tehtud otsuseid, kinnitades, et piiskopi tasand on tulnud kogudustele lähemale ja tema on kogenud oma ametis piiskopi tuge. «Kirik on muutunud ühtsemaks,» sõnas praost Marko Tiitus.
Et aruandlust lihtsustada, lähtus ta kolme punkti süsteemist. Ehk palus ettekandjatel kolme minuti jooksul välja tuua kolm positiivset, kolm negatiivset ja kolm tulevikku suunatud tähelepanekut. Rõõmustavalt märkis piiskop, et praostkond on õppiv – kasvanud on koolitustest osavõtt –, toimunud on kogukonnale mõeldud ettevõtmisi, töötegijad saavad kokku iga kuu.
Praosti murekohaks on hooldatavad kogudused Halliste, Karksi, Taagepera ja Mõisaküla, samuti Paistu, sest seal teeniva õpetaja Raivo Asuküla ametiaega on juba pikendatud ja mõne aasta pärast siirdub ta emerituuri. Nende koguduste teenimine on perspektiivis küsimärgi all. Kuigi praostkonnal on arvestatav majanduslik baas, ei ole leitud laste- ja noortetöö koordinaatorit ega korraldatud ühist lastelaagrit.
Kõneks oli ka koguduste vaimulik kasvamine, sealhulgas vähene osavõtt jumalateenistustest, aga ka asjaolu, et osale koguduste töötegijatele on usu põhitõed arusaamatud ja nende palveelu juhuslik. Seepärast tegi praost ettepaneku rohkem keskenduda koguduste töötegijate ja nende perede usuelule.

Kahaneb ja kasvab
Kogudustest paari sõnaga kokkuvõtet tehes võib märkida Halliste koguduse orelifondi, mis on tekitanud kohapeal elevust, samuti sealset tublit juhatust ning eesmärgina kirikutorni ja fassaadide remonti. Õpetaja Arvo Lastingu teenitud kolmest kogudusest tooks välja Taagepera, kes sõlmis sõpruslepingu Soome Kauhava kogudusega. Kolga-Jaani õpetaja Peeter Parts oli tänulik, et neli-viis noort käib koguduses koos, neid juhendab õpetaja abikaasa Aire Parts.
Karksi kogudusest toodi välja kasinat kirikuliste hulka ja vähest inimjõudu, mistõttu on veninud kiriku sisetööd. Kurb on see, et kevadel lõhuti mitu kirikuakent ja nende parandamine nõuab lisakulutusi. Hooldajaõpetaja Allan Praats aga kiitis juhatuse esimeest Raimond Vaherit.
Kõpu koguduse õpetaja Hedi Vilumaa tõdes, et kuigi valla elanikkond on vähenenud, on koguduseliikmete arv kasvanud. Nagu ka vabatahtlik töö, nii et on juba raske vabatahtlikele tööd leida. Õpetaja peab regulaarselt kirikutunde Viljandi haiglas. Paistu õpetajale Raivo Asukülale annavad edasiminekuks jõudu tublid töötajad ja tänuliku meelega meenutas ta möödunud aastast meelde jäänud 25. ordinatsioonitähtpäeva.
Hermann Kalmus Pilistverest rõõmustas, et inimesed käivad jumalateenistusel, aga nägi väljakutset selles, kuidas ta kogudust juhib ja mida teeb. Põltsamaa kogudus pani tänutäheks kiriku taastajatele Herbert ja Asta Kuurmele kiriku juurde pingi, eesmärgiks on võetud kirik väljast ilusaks teha.
Suure-Jaani õpetaja Kristi Sääsk märkis suurt ristimiste arvu ja tänu Bramsche sõpruskogudusele saadud autot. Sinodilisi võõrustav Elve Bender oli samuti tänulik 20 aastat kestnud sõprussuhetele ja tänu sellele möödunud aastal pastoraadile saadud uue välisvoodri üle. Sõlmiti uus põllumaade rendileping ja rajati matkarada.
Mõlemad Viljandi kogudused rõõmustasid muusikatöö kasvu üle, Jaani kogudus tundis rõõmu ennekõike kellamängust, aga ka infotööst. Mõttekohaks on kasin osavõtt jumalateenistustest ja lastehoiu saatus. Pauluse koguduses on kasvanud liikmete arv, tagasi on saadud kabel ja Tänassilma palvemaja. Tõsine mure on kiriku läbijooksva katusega.
Praostkond on hästi teada Põltsamaal peetavate kirikunoorte talvepäevade poolest, sest noored saavad ise hästi hakkama, kuigi puudub noorte- ja lastetöö koordinaator. Lastega on teine lugu. Kui Jumal lubab, üritatakse sel aastal korraldada Kolga-Jaanis ühine lastelaager. Majanduslikult selleks probleemi pole, sest möödunud aasta eelarve sai täidetud, elati kokkuhoidlikult ja tulu oli suurem kui kulu, selgitas revisjonikomisjoni esimees Arvo Lasting.

Parem mulje
Töökale päevale andis positiivse lõpetuse Joel Luhamets, kes aastast ametiaega piiskopina kokku võttes võis öelda, et tal on olnud meeldiv aasta ja ta on näinud hulga ustavaid töötegijaid.
Kogudusi külastades on tal tekkinud kirikust parem mulje. Ta nimetas kiriku tugevuseks kogu maad katvat võrgustikku ja asjaolu, et igas koguduses on hulk ustavaid inimesi.
Neil kõigil on mingi and, mida Jumal kasutab. Luhamets meenutas Tallinna toomkoguduse õpetajat Rein Premetit (1909–1975), kes ei olnud küll hea jutlustaja, aga see-eest oli hea kuulaja. Eriliselt positiivsena nimetas piiskop Põltsamaal piiblikoolis jagatavat vaimulikku haridust.
Rita Puidet

Viljandi praostkond
14 kogudust teenib 10 vaimulikku
Koguduste liikmeid on kokku 14 538, liikmesannetajaid 2964

Tema on andnud sulle teada, inimene, mis on hea. Ja mida nõuab Issand sinult muud, kui et sa teeksid, mis on õige, armastaksid headust ja käiksid alandlikult koos oma Jumalaga? (Mi 6:8)