Slava Ukraine
Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Emakeelse kirikulaulu väärtustamine

17.02.2021 | | Rubriik: Kirikuelu, Kultuurielu

2020. aasta parima keeleteo rahvaauhinna saaja väljaselgitamiseks toimub 21. veebruari südaööni avalik hääletus. Keeleteo kandidaatide seas on Eerik Jõksi raamat „Eesti laulupsalter“.

Emakeele Selts valis 2020. aasta keeleteo tiitlile kandideerima 35 eelmise aasta keeletegu, mille seas on neljanda kandidaadina välja toodud Eerik Jõksi raamatu „Eesti laulupsalter“ koostamine. Kandidaadi esitasid Jaan Ross, Urmas Viilma, Andres Põder ja Toomas Siitan.

Keeleteo põhjenduses tuuakse välja, et eestikeelne kirikulaul on olnud laenuline. Muusikateadlane ja -pedagoog Jõks leidis eesti keelele kohase lahenduse ning koostas pika uurimistöö tulemusena „Eesti laulupsaltri“. Tegemist on esimese eestikeelse (kiriku)laulu kogumikuga, mis püüab läbiva printsiibina loobuda indogermaani keelemuusika põhimõtetest ja otsida süsteemselt meie emakeele prosoodiast lähtuvat keelemuusikat. 

Tulemuseks ei ole saksa ega ladina kirikulaul eestikeelsete sõnadega, vaid eesti kirikulaul. „Eesti laulupsaltri“ koostamine ja publitseerimine on eesti keele seisukohast unikaalne ja erakordne, andes eesti keelele psalmilaulu keelena uue tähenduse.

Aasta keeletegu on auhind, mida annab välja Eesti haridus- ja teadusministeerium eelneva aasta jooksul tehtud või lõpule viidud eesti keelele kasuliku, sellele suurimat avalikku toetust ja tähelepanu toonud teo eest. Keeleteo konkursil antakse välja kaks auhinda: peaauhind ja rahvaauhind. Peaauhinna saaja valivad taasiseseisvunud Eesti haridus- ja teadusministrid, rahvaauhind selgitatakse avaliku hääletuse teel (https://www.hm.ee/et/node/12848). 2020. aasta parimad keeleteod kuulutatakse välja 2021. aasta märtsis.

Kätlin Liimets

Tänu olgu Jumalale, kes ei ole heitnud kõrvale mu palvet ega ole mult ära võtnud oma heldust!  (Ps 66:20)