Esileht » Arvamused » Nädala ringvaade »

Elust Saksamaal ja Rootsis

25.03.2020 | | Rubriik: Nädala ringvaade

Kristel Neitsov-Mauer, EELK vikaarõpetaja Saksamaal

Eestlastest kirikurahvas Saksamaal käib koos piirkonniti ja sedagi üsna harva, vaid mõne korra aastas. Käesolev kriis mõjutab muidugi inimeste teenimist, nt järgmised kokkusaamised Bonnis – nii kultuuri- kui seenioride päevad – on ära öeldud. Seega ei toimu sellel poolaastal seal ka jumalateenistusi. Järgmine regulaarne üritus Bonnis on novembris ning seejärel on mitmes paigas advendi- ja jõuluteenistused, mis loodetavasti ikka aset leiavad. 

Eestlased saavad kord või kaks aastas informatsiooni praostkonna lehe kaudu, mis posti teel kirikurahvani jõuab. Selle väikesel, aga teaberohkel väljaandel on kirjas kõikide vaimulike kontaktandmed, nii et vajadusel saadakse alati ühendust inimesega, kes kõige lähemal.

Tiit Pädam, EELK Stockholmi koguduse õpetaja:

Kogudus elab oma tavapärast elu, hoolimata koroonaviiruse levimisest ja sellest tulenevatest piirangutest. Koguduse aktiivsemate liikmete seas on palju vanemaid inimesi ja Eestis soovitatavad meediakanalite vahendatud elektroonilised jumalateenistused ning palvused ei ole siin aktuaalsed. Koguduse juhatus otsustas jätkata korraliste teenistuste tavapärast pidamist ja jätab küsimuse, kas jumalateenistusel osaleda või mitte, iga liikme enese otsustada. 

Me teenime ka vanemaid inimesi Eesti Seenioride Kodus Stockholmis ja ka nende soov on, et jumalateenistused jätkuksid varem kokkulepitud aegadel ja viisil. Koguduse inimesed on veendunud, et ennast hoides hoiab meid ka Jumal ning et üks oluline enese hoidmise viisidest on just Jumala sõna juurde kogunemine ja ühine jumalateenistus.

Tänu olgu Jumalale, kes ei ole heitnud kõrvale mu palvet ega ole mult ära võtnud oma heldust! (Ps 66:20)