Esileht » Pühapäevaks » Mõte pühapäevaks »

Eluleib

02.03.2016 | | Rubriik: Mõte pühapäevaks

Ameerika psühholoog Maslow lõi inimvajaduste püramiidi, milles kõige olulisemal kohal olid füsioloogilised vajadused nagu toidu- ja veevajadus. Kui selle taseme vajadused on rahuldatud, võib inimene tõusta järgmistele tasanditele ning lõpuks jõuda eneseteostuseni. See tähendab, et söök ja jook pole sugugi vähetähtsad. Seda rõhutas ka Jeesus oma tegevuses. Viis tuhat meest said söötmise läbi toidetud, Kristuse esimene imetegu oli Kaana pulmas veest veini tegemine ning Päästja ei keelanud hingamispäeval jüngritele viljapeade katkumist ja söömist. Jeesus mõistis inimese põhivajadusi ja aitas neid rahuldada. See tähendab, et inimene võib alati oma argiste muredega Jumala poole pöörduda ning Jumal kuuleb ja aitab.
Samas tähendab Jumalalt abi saamine ka seda, et inimene on valmis teisi toetama ja saadut teistega jagama. Kiriku diakooniatöö on hea näide sellest, kuidas pööratakse tähelepanu abivajajatele, andes neile nii materiaalset kui hingehoidlikku tuge. Igal kristlasel võiks olla keegi, keda ta vahel aitab ja toetab. Nii muutuks maailm meie ümber palju paremaks.
Kui võime olla kindlad oma tulevikus ja selles, et Jumal kannab meie eest hoolt, siis oleme vabad edasi kasvama ja arenema. Pühakiri ütleb: «Inimene ei ela üksnes leivast, vaid inimene elab kõigest, mis lähtub Issanda suust», mis tähendab, et kui meie põhivajadused on rahuldatud, võime edasi kasvada usus.
Kaido Soom

Me ei heida oma anumisi Su palge ette mitte oma õiguse pärast, vaid Sinu suure halastuse pärast! (Tn 9:18)