Esileht » Arvamused » Juhtkiri »

Elulaadikeskusest

22.03.2019 | | Rubriik: Juhtkiri

Kaks nädalat tagasi oli saates „Pealtnägija“ lõik Avinurme Elulaadikeskusest. Häbistatud sai tubli ja tundliku loomuga Avinurme koguduse õpetaja. Kuigi saate lõpus kinnitati, et elulaadikeskuses uksed on avatud ja tegevus toimub, peamine rahastaja EAS kinnitab, et kõik on seaduspärane ja nendel etteheiteid ei ole, jäi ikka kõlama, et kõik on halvasti ja koguduse õpetaja on kõik valesti teinud. Ainus positiivne asi, mida selle saate kohta öelda on, et toodi välja meie tänapäevase elulaadi kurvaks tegevad tunnusjooned. See on soov mitte mõista, vaid hukka mõista. Sellest elulaadist on kantud hinnangute andmine praegustele koalitsiooniläbirääkimistele. See kajastub meie spordirahva tegevuse hindamises. Tahetakse näha, et õigus on sellel, kes teist süüdistab ja halvasti ütleb. Ennast peetakse ilmeksimatuks.
Vahel tuleb leppida, et elu ongi selline. Halvasti ütlemine ja kahtluste külvamine on saanud meie elu igapäevaseks kaaslaseks. Elu ei tohiks siiski päris selline olla. Kuna olen üsna tihedalt olnud seotud Avinurme koguduse eluga ja 10 aastat tagasi rajatud elulaadikeskusega, siis on soov „Pealtnägijas“ nähtut veidi selgitada.
Kõlama jäi saates mõte, et eurorahaga skeemitamises on pühamehed osavad, manööverdades endale miljoni euro eest korda tehtud hoone.
Kuidas siis koguduse poolt vaadates asjad paistavad?
Avinurmes asusid kirik ja pastoraat lähestikku. Nõukogude võimu tulles võeti koguduselt pastoraat valla kasutusse. Eesti iseseisvumise järel tagastati kogudusele ajalooline pastoraat. Selleks hetkeks oli hoone amortiseerunud ja vajas suurt remonti. Kogudus hakkas selleks otsima võimalusi. Koos Avinurme vallavalitsuse ja MTÜ Nurmetuled tublide inimestega otsustati pastoraati teha elulaadikeskus. Kirjutati vastavad projektid. Loodi SA Avinurme Elulaadikeskus. EELK konsistoorium andis kogudusele loa sihtasutuse loomiseks vastavalt esitatud põhikirjale ja otsustas seada tasuta hoonestusõiguse SA Avinurme Elulaadikeskus kasuks 10 aastaks kiriku kinnistule (pastoraadihoonele). Otsuse 4. punkt ütles, et hoonestusõiguse lepingu lõppemisel ei kohustu Avinurme kogudus hüvitama hoonestusõiguse lepingu kehtivuse ajal hoonestusõigusega koormatud kinnistule tehtud investeeringuid ja kulutusi.
Nendel tingimustel rahastas EAS pastoraadihoone korrastamist. Umbes aasta pärast olid tööd tehtud ja elulaadikeskus alustas tegevust. Elulaadikeskuse nõukogu esimeheks sai Avinurme koguduse õpetaja Rene Alberi. Kahjuks tuli varsti ka probleeme sihtasutuse juhtimises. Selgus, et sihtasutuse juhatus oli muutnud põhikirja enne registrisse kandmist. Kui nõukogu esimees nõudis põhikirja muutuste kõrvaldamist, siis juhatus keeldus seda tegemast. Ka hiljem oli koguduse nõukogu esimehel SA juhatusele pretensioone, et sihtasutuse tegevus ei arvesta koguduse tegevuse ja vajadustega. Aastal 2013 astus juhatus oma ametist tagasi ja juhataja töö võttis üle koguduse õpetaja Rene Alberi. Elulaadikeskuse töö eest hoolitses peamiselt Avinurme kogudus ja koguduse õpetaja. Elulaadikeskuse tegevust hindasid inimesed kõrgelt. Viis aastat tagasi sai Rene Alberi Avinurme valla aukodanikuks.
Tänavu veebruari alguses lõppes hoonestusõiguse leping ja pastoraadihoone tuli tagasi koguduse valdusse. Vastavalt põhikirjale otsustas SA Avinurme Elulaadikeskuse nõukogu ühehäälselt sihtasutuse likvideerida ja elulaadikeskuse tegevust pidi jätkama Avinurme kogudus.
Ilmselt oli neid, kellele selline asjade käik ei meeldinud ja alustati laimukampaaniat Rene Alberi vastu, kes eurorahaga korda tehtud pastoraadi „skeemitas“ kogudusele. Ühtlasi vaidlustati kohtus sihtasutuse likvideerimise otsus.
Tahan avaldada Rene Alberile südamest tunnustust ja tänu Avinurme koguduses ja elulaadikeskuses tehtud töö eest. Ta on toimetanud hea ja ustava majapidajana. Jumal õnnistagu teda ja andku jõudu rõõmsa meelega oma tööd Avinurmes jätkata, hoolimata kõikidest pahatahtlikest rünnakutest.
Õnnistatud Kristuse kannatusaega soovides
luhamets_joel_nh

 

 

 

Joel Luhamets,
piiskop

See ei sünni väe ega võimu läbi, vaid minu Vaimu läbi, ütleb vägede Issand. (Sk 4:6)