Slava Ukraine
Esileht » Uudis » Esilehe pealugu pildiga »

Elu Jumala seaduse valgusse seadma

04.11.2020 | | Rubriik: Esilehe pealugu pildiga
Ariel Süvari (vasakult), Katri Aaslav-Tepandi ja Annely Neame.Endel Apsalon.

Katri Aaslav-Tepandi sai diakonina viimast korda jutlustada Tallinna piiskoplikus toomkirikus, enne kui ta koos kahe kaaslasega pühitseti preestriks ja riietati preestri ametirõivastesse ning võttis vastu ordinatsioonitunnistuse.

Usupuhastuspühal ordineeris peapiiskop Urmas Viilma Tallinna piiskoplikus toomkirikus EELK preestriks diakon Katri Aaslav-Tepandi (55), diakon Annely Neame’i (50) ja Ariel Süvari (42), kes kõik kuu varem olid sooritanud pro ministerio eksami. Ordinatsioonitalitusel assisteerisid peapiiskoppi assessor Ove Sander ja Tallinna praost Jaan Tammsalu. Kaasa teenis toomkoguduse õpetaja Arho Tuhkru. Armulauda pühitses ja jagas peapiiskop koos vastsete preestritega.

Katri Aaslav-Tepandi jutluse aluseks oli Vana Testamendi Nehemja raamatu 8. ptk. „Mis on meie ülesanne siin maailmas?“ küsis ta. „Peamine eesmärk on iseendaks saamine. Saamine selleks, kelleks Looja on inimese loonud. Saamine Jumala-näoliseks. Mida me peame tegema selleks, kes meid aitab? Me vajame ju mingit juhist. Inimene vajab seadust. Muistsetele iisraellastele oli seaduseks toora. Seadus on Jumala sõna. Ja kui inimene (rahvas) täidab Jumala seadust, ootab teda ees tasu.“

Katri Aaslav Tepandi

Katri Aaslav-Tepandi on ristitud ning konfirmeeritud Kaarli koguduses ja koos abikaasa ning pojaga Tallinna Jaani koguduse liige. Tepandi haridustee on mitmekesine. Ise on ta soovinud esile tõsta õpinguid Tartu ülikooli arstiteaduskonnas (1983–1985), Tallinna konservatooriumi lavakunstikateedris (näitleja ja lavastaja) ja Tallinna ülikooli kunstide instituudis, kus kaitses doktoritöö (2008). Teoloogiline haridus pärineb usuteaduse instituudist (2012–2019). Katri Aaslav-Tepandi on juba aastaid töötanud hingehoidjana Põhja-Eesti regionaalhaiglas. Alates 31. oktoobrist on ta määratud EELK vikaarvaimulikuks ning haiglate ja hoolekandeasutuste kaplanina teenivate vaimulike vanemkaplaniks assessor Ove Sanderi alluvuses.

Annely Neame

Eesti Kirikus 19. augustil ilmunud portreeloos on Annely Neame meenutanud oma lapsepõlvesõite Tamsalust Tallinna pühapäevakooli, kust sai tugeva Piibli aluse ja tunnetuse laste kirikutöösse kaasatusest. Edasi tuli lühiaegne seotus usuteaduse instituudiga, seejärel elu Prantsusmaal Taizé vennaskonnas. Eestisse naasnuna tegi ta Viljandis noortetööd Jaani kirikus. Abiellumise järel elas Iirimaal ja Ameerika Ühendriikides. 

Kahele tütrele hea kasvukeskkonna loomisel naasti Eestisse. Praegu elab Annely linnalähedases Kelvingi külas. 2015. a sai diakoniordinatsiooni, töötab konsistooriumis projektijuhina, teeb Tallinna Jaani kirikus noortetööd ja peab Tooma missat. Peapiiskop on andnud nõusoleku 31. oktoobrist Tallinna Jaani kirikus abiõpetaja ametikoha loomiseks ja sellele kohale Annely Neame ka asub.

Ariel Süvari

Ariel Süvari on pärit kirikuõpetaja perekonnast Haljalast, kus alustas kuueaastaselt kirikutööd kellamehena, kasvades 1990ndate alguses aktiivselt noortetöösse. 1995. aastal asus õppima Tartu ülikooli usuteaduskonnas, lülitus Eesti Evangeelsete Üliõpilaste Ühenduse tegevusse ja oli ühenduse peasekretär viis aastat. Arstist abikaasa soov jätkata õpinguid neonatoloogia valdkonnas viis pere kuueks aastaks Soome. 

2011. aastal Eestis jätkas Ariel õpinguid, magistritöö kaitses usuteaduse instituudis. Õp Avo Üpruse kutsel on ta seotud Harkujärve kogudusega. „Minu nägemus vaimulikust on eelkõige kui Sõna kuulutajast: kirikuõpetaja ei saa rääkida millestki muust kui sellest, et Jumal otsib inimest,“ ütles kolme lapse isa Ariel end Harkujärve koguduse nõukogus tutvustades. 31. oktoobrist on ta Harkujärve koguduse abiõpetaja, töötab osalise ajaga ka Tabasalus Pihlakodus hingehoidjana.

Eelmise aasta kirikukogul vastu võetud ja 1. novembrist kehtima hakanud EELK kirikuseadustiku 4. osa „Vaimulik amet“ muutmise seadusejärgi (§ 57) võib preestriks ordineerida teoloogiamagistri kraadiga isiku, kes on sooritanud eksamid pro venia concionandi ja pro ministerio ning keda peapiiskop on tunnistanud kõlblikuks preestriametit pidama. EELKs on kolmeastmeline vaimulik amet: piiskopi, preestri ja diakoni amet. 

Ordinatsioonijumalateenistus kanti üle veebis ja on järelvaadatav toomkoguduse kodulehelt.

Sirje Semm

Preestriordinatsioon EELKs 2015–2020

Ordineerituid 16.

Neist 11 omasid varem diakoniordinatsiooni ja olid kiriku teenistuses: Urmas Karileet, Küllike Valk, Tiit Kuusemaa, Enno Tanilas, Ralf Alasoo, Ants Rajando, Kalle Rebane, Toivo Treiblut, Siimon Haamer, Annely Neame ja Katri Aaslav-Tepandi.

Neist viis said kohe preestriordinatsiooni: Alo Martinson (reser­vis), Margus Suvi (Valga kogudus), Kristo Hüdsi (Haapsalu), Timo Švedko (Tartu Maarja ja Rannu) ja Ariel Süvari (Harkujärve).

EELKs on hetkel 229 ordineeritud vaimulikku.

Allikas: EELK andmebaas

Igaühelt, kellele on antud palju, nõutakse palju, ja kelle hoolde on jäetud palju, sellelt küsitakse veel rohkem. (Lk 12:48)