Esileht » Teated ja Kuulutused » Teated »

EKNi oikumeeniliste projektide konkurss

29.01.2020 | | Rubriik: Teated

Eesti Kirikute Nõukogu oikumeeniliste projektide konkursile taotluste esitamise tähtaeg on 1. märts.
Taotluse vormi leiab EKNi kodulehelt http://ekn.ee/sisu.php?lehe_id=6. Taotlused esitada paberkandjal aadressile Tehnika 115, Tallinn 10139 või digiallkirjastatuna e-postiga ekn@ekn.ee.
Konkurss on mõeldud edendamaks Eestis tegutsevate kristlike kirikute ühtsust ja koostööd Eesti ühiskonna vaimseks arenguks. Projekti sisu ja tegevused võiksid soovituslikult olla seotud EKNi teema-aastaga „Armastame loodut“. Toetust võivad taotleda EKNi liikmeskirikud, nende allasutused, kogudused, koguduste liikmed ja oikumeenilisele tegevusele orienteeritud organisatsioonid. Toetust ei saa taotleda organisatsioonid ja isikud, kes 2019. aastal on EKNi rahastatud projektide aruande jätnud esitamata või rikkunud oluliselt toetuse eraldamise tingimusi.
Oma- ja kaasfinantseering kogu projekti maksumusest peab olema kokku vähemalt 15%. Üldjuhul ei toetata neid tegevusi, mida EKN või selle asutatud sihtasutused juba toetavad. Projektitoetuse ülempiir on üldjuhul 1000 eurot projekti kohta. Projektikonkursi kogumaht on 20 000 eurot. Projekti tegevuste elluviimisel on kohustuslik viidata EKNile kui projekti toetajale, kasutades nähtaval kohal EKNi logo, esitades sellekohase info ka projekti aruandes.
Otsus projektitaotluse kohta tehakse EKNi töökoosolekul 19. märtsil. Taotluses palume esitada järgmised andmed: projekti nimi; eesmärk ja oodatav tulemus; sihtgrupp; ajakava ja kestus; võimalikult detailne eelarve, milles kajastuvad oma- ja kaasfinantseeringud; projektijuhi kontaktandmed ja teised projekti kaasatud isikud/organisatsioonid; soovituskiri.

Jumal teeb nähtavaks oma armastuse meie vastu sellega, et Kristus suri meie eest, kui me olime alles patused. (Rm 5:8)