Ehitanud vaimulikku koda – Elmar Tõldsepp

17.04.2008 | | Rubriik: Määratlemata

Homme möödub sada aastat Rootsi praostkonna praosti ja assessor Elmar Tõldsepa sünnist.

Elmar Tõldsepp (17.04.1908–10.02.1983)
Elmar Tõldsepp sündis 17. aprillil 1908 Tartumaal Avinurme vallas vallasekretäri pojana. Esimest kooliõpetust andis kodus isa, kuni Elmar Tõldsepp 1919 astus H. Treffneri gümnaasiumi, mille klassikaharu lõpetas 1928. Sooviga saada õigeks Jeesuse jüngriks jätkas ta sügisel õpinguid ülikooli usuteaduskonnas.
Õpingud alma mater’is hakkasid venima: esmalt seoses kevadel 1929 alanud teenistusega kaitseväes, täpsemalt kolm semestrit mereväes. Vanemate majandusliku olukorra halvenemise tõttu otsis ta teenistust elektrimontöörina, aga kui ta 1932. a sügisel asus noorkotkaste peastaabi instruktori kohale, katkesid õpingud taas.
Sellest ajast on ta meenutanud, et «alaliselt reisides ja rahvaga kokku puutudes õppisin inimeste hingeelu – nende mõtteid ja soove, kombeid ja vaateid oma mitmekesistes iseärasustes tundma».
Lootuses pooleliolevaid õpinguid jätkata läks Elmar Tõldsepp 1. novembrist 1933 Tartu Pauluse kogudusse asjaajajaks, ent seegi amet nõudis täit pühendumist ning veebruaris 1934 loobus ta tööst ja ajas läbi nappide säästudega, kuni taas noorsootööle suundus, hakates noorkotkaste Tartu maleva instruktoriks.
Õpinguid ülikoolis suutis ta jätkata tänu õppemaksust vabastamisele ja Wirkhausi-nimelise stipendiumi saamisele. Olukorda raskendas veelgi isa haigus ja õe surm 19. jaanuaril 1936. Ta on öelnud, et vaid Jumal ise andis talle jõudu raskusi kanda ning vaatamata abikaasa haigusele ja tütre operatsioonile ülikool lõpetada. 22. oktoobril 1937 ordineeris piiskop H. B. Rahamägi Tõldsepa õpetajaks.
Järgnesid lühikesed aastad teenistust Eestis: 1937–40 Kaarmal, Narva Jaani ja 1941–44 Viljandi Jaani koguduses. Edasine töö jätkus juba Kesk-Rootsis, kus ta töötas alul vabrikutöölisena ja eesti koguduse õpetajana. 1948. aastast astus Tõldsepp Rootsi kiriku teenistusse, olles samaaegselt ka Gotlandi eesti koguduse õpetaja kuni pensionile jäämiseni.
1974 valiti Tõldsepp Rootsi praostkonna abipraostiks ja assessoriks ning 1977 suurearvulise Norrköpingi koguduse õpetajaks. 1981 sai Tõldsepast praost, olles üheaegselt kahekordne praost: nii E.E.L.Ks kui ka Rootsi kirikus.
Ka Rootsis jätkas Tõldsepp kodumaal armastatud noorsootööd, pälvides Nordstjärna ordeni ning vaimuliku teenistuse eest Rootsi kirikult 1976 teenete kuldmedali. E.E.L.K. teenete kuldrist omistati talle 1958. Viljaka töö eest on Elmar Tõldsepale omistatud Eesti Punase Risti II järk (1939), Valgerist (1940) jt autasusid.
Andeka jutlustaja ja sügava usuga kristlase maine teekond lõppes 10. veebruaril 1983.

 

Koostanud Rita Puidet

Kristus ütleb: Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud, ja mina annan teile hingamise! (Mt 11:28)