Esileht » Pühapäevaks » Eestpalved »

Eestpalve

04.02.2009 | | Rubriik: Eestpalved

Ida-Harju praostkonna Juuru kogudus palub Jumala rohket armu ja Püha Vaimu ligiolu Juuru koguduse ja kõigi teiste koguduste vastvalitud juhtorganitele,
sinoditele, kirikukogule, kirikuvalitsusele ja piiskoppidele.
Samuti paluvad kogudused Jumala õnnistust praostkonnale, praostile ja abipraostile, et Jumal aitaks viimasel aastal tekkinud tagasilangusest välja. Veel palutakse õnnistust kõigile kogudustele ning nende Jumalast kantud ettevõtmistele, Loksa kogudusele ja hooldajaõpetajale ning nende ühisele soovile leida kohapeal elav ja teeniv vaimulik.

Seadus on ju antud Moosese kaudu, arm ja tõde aga tulnud Jeesuse Kristuse kaudu. (Jh 1:17)