Esileht » Pühapäevaks » Eestpalved »

Eestpalve

31.03.2021 | | Rubriik: Eestpalved

Kõigeväeline Jumal, Sina oled oma Poja kannatuse ja ülestõusmise kaudu avanud meile tee igavesse ellu. Aita meil kõigest südamest panna oma lootus Temale, kellele olgu ülistus ja au Jeesuse Kristuse, surma võitja ja elu allika läbi.

Kiidetud olgu Jumal, meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa, kes oma suurest halastusest on meid uuesti sünnitanud elavaks lootuseks Jeesuse Kristuse ülestõusmise läbi surnuist. (1Pt 1:3)