Esileht » Pühapäevaks » Eestpalved »

Eestpalve

23.12.2020 | | Rubriik: Eestpalved

Kõigeväeline Jumal, me täname, et Sa oled oma ainusündinud Poja läkitanud maailma, et me tema läbi elaksime. Luba meil osa saada Sinu Poja jumalikkusest, kes võttis meie inimliku kuju. 

Seda palume Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi.

Jumal teeb nähtavaks oma armastuse meie vastu sellega, et Kristus suri meie eest, kui me olime alles patused. (Rm 5:8)