Esileht » Pühapäevaks » Eestpalved »

Eestpalve

30.03.2016 | | Rubriik: Eestpalved

Püha Jumal, täname Sind, et äratasid oma Poja surnuist ja avasid nii meilegi tee ellu. Vaata meie kahtluste ja kõhkluste peale armulikult ja aita meil kasvada usus, et võiksime tunnistada kõigile inimestele Kristuse ülestõusmisest. Aita meil uskuda elu võitu surma üle ja headuse võitu kurjuse üle. Varja me maad ja rahvast ning kirikut. Aamen.

Tänage Isa, kes teid on teinud kõlblikuks osa saama pühade pärandist valguse riigis. (Kl 1:12)