Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Eestlaste kogudus USAs tähistas 70. aastapäeva

11.03.2020 | | Rubriik: Kirikuelu

Los Angelese koguduse juhatuse esimees on 30 aastat olnud Heino Nurmberg.

2002. aastal Los Angelese kogudust külastades Sirje Semm pildil koos Rein Neggo (vasakul) ja koguduse liikmest muusiku ning arhitekti Jaak Kukega (piiskop Jakob Kuke poeg). 2 x Erakogu

Los Angelese eestlaste kogudus on üks suuremaid, kui mitte suurim Ameerika Ühendriikides.
Kogudus tähistas 8. märtsil asutamise 70. aastapäeva jumalateenistusega, kus teenis koguduse õpetaja Enn Auksmann ja muusikaga organist Kaie Pallo.
Los Angelese kogudus asutati palvepäeval, 5. märtsil 1950. Asutamiskoosoleku kokkukutsuja oli teoloogiatudeng Rein Neggo (13.5.1918–12.3.2007), kes tegutses piiskop Johan Kõpu ja praost Aleksander Hinno volitusel.
Koosolekust võttis osa 31 eesti luterlast, annab teada koguduse 10. aastapäevaks välja antud ajakiri. Ajutisse juhatusse valiti usuelu korraldajaks ka Rein Neggo. Ta oli alustanud Los Angeleses eestikeelsete jumalateenistuste pidamist jõuluõhtul 1949. Õpetaja ordinatsioonini jõudis ta 1966. aastal. Los Angelese kogudust teenis õpetaja Rein Neggo 1991. aastani, kuigi jäi ajutiselt edasi täitma õpetaja ülesandeid 1994. a novembrini.
Ligi pool sajandit kogudust teeninud Rein Neggole anti 2005. aastal kauaaegse tegevuse eest väliseestlaste elu kohta käivate materjalide süstematiseerimisel ja publitseerimisel EELK kirjastuspreemia.
Kogudust on teeninud algusaegadel korraliste õpetajatena Oskar Pastik ja Johannes Aarik. Eestist on käinud kogudust teenimas lühiajaliselt mitmed vaimulikud, pikemalt aastatel 1999–2013 Jüri Pallo ja aastast 2016 endine Pärnu praostkonna praost Enn Auksmann. Alates 1990. aastast on koguduse juhatuse esimees olnud Heino Nurmberg.
Kirik on olnud eestlastele paguluses oluline lisaks jumalasõna kuulutamisele ka rahvuskultuuri ja identiteedi hoidmisel. Los Angelese koguduse elu on olnud mitmekesine: laulukoorid, erinevad klubid, eesti täienduskool, kirjastustegevus ja oma ajalehe väljaandmine. Koguduse Teated jõuavad postiga ka Eesti Kiriku toimetusse. Kogudusel on koduleht http://www.eelk-kirik.com/Los-Angeles.
Sirje Semm

Kristus ütleb: Kui mind maa pealt ülendatakse, siis ma tõmban kõik enese juurde! (Jh 12:32)