Esileht » Uudis » Esileht »

Eestis teeninud misjonär Mika Tuovinen juhib Soome rahvamisjoni

25.01.2012 | | Rubriik: Esileht, Persoon kaasajast

Mika Tuovinen õnnistatakse Soome rahvamisjoni tööd juhtima. Philippe Gueissaz

Tampere piiskop Matti Repo õnnistas 9. jaanuaril Hausjärve kirikus ametisse Soome rahvamisjoni uue juhi Mika Tuovineni.

Mika Tuovinen, kes astus rahvamisjoni teenistusse juba 1993. aastal, on olnud tööl Saksamaal ja Eestis, tegutsenud aktiivselt nii Tartu Pauluse koguduse juures kui ka misjonikeskuse tööd korraldades. Üks Mika Tuovise ametisse seadjatest oli praost Joel Luhamets.
Tuovinen soovib oma töös rõhutada nii misjonitööd mujal maailmas kui ka Soome evangeliseerimistööd. Mika leiab, et vajame alandlikkuse andi, mille läbi saaks mõista, et kõik, mis meil on, tuleb Jumala käest. Kõige olulisem on sõnum, et Jumal armastab inimest ning igaüks võib loota Jeesusele.
Mika Tuovinen nõustus uue ametiga, sest ta teab, et on tuhandeid sõpru, kes palvetavad rahvamisjoni töö eest ja on valmis organisatsiooni ka majanduslikult toetama. Ta meenutab, et aegadel, mil ta töötas misjonärina, tundsid tema lapsed muret, kuidas nad küll Soomes tavaliste inimestena hakkama saavad, kui enam keegi nende eest ei palveta. Nüüd, olles rahvamisjoni juht, seda muret ei ole: eestpalvetajaid on piisavalt. Mika soovib, et rahvamisjonit tuntaks maailmas selle järgi, et nad elavad Jumala armust ja hoiavad Jee­suse lippu kõrgel.
Meiegi Eestis võime Mikat kanda oma eestpalvetes Issanda ette ja paluda, et Jumal tema olulist tööd uues ametis juhiks ja õnnistaks.
Rahvamisjon, soome keeles kansanlähetys, loodi 29. mail 1967. Samal aastal sündinud Mika Tuovinen on selle misjoniseltsi kolmas juht. Liikumise idee on selles, et äratusliikumine peab viima misjonini ja seda nii Soome sisemisjonis kui ka välisriikides toimuvas välismisjonis.
Rahvamisjon teeb oma tööd eriti nende rahvaste seas, kus kristlusest tunnistatakse kõige vähem. Töö eesmärgiks on kohalike luterlike kirikute teke ja kasv. Kokku on rahvamisjonil 76 misjonäri üle maailma. Organisatsiooni sooviks on, et igal aastal lisanduks kaks uut misjonäri, sest nii jõuab sõnum suurema hulga inimesteni.
Tänapäeval teeb rahvamisjon organiseeritud misjonitööd Jaapanis, Etioopias, Lähis-Idas, Inglismaal, Saksamaal, Venemaal ja Eestis. Praegu on seltsi lähetusega Eestis tööl Liliann ja Hannu Keskinen, Kai ja Mirva Lappalainen ja Kirsti Malmi. Jukka ja Maria Repo lahkusid Eestist 2011. a pärast nelja-aastast tööperioodi.
Seega on Soome rahvamisjoni mõju Eestile tänu nendele ja eelmistele töötajatele vägagi suur.
Allikas: Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys (Soome Rahvamisjon)
Kaido Soom

Õnnis on rahvas, kelle Jumal on Issand, rahvas, kelle tema on valinud enesele pärisosaks. (Ps 33:12)