Slava Ukraine
Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Eestis on 100 noorte piibli- ja misjonikursuse vilistlast

07.06.2017 | | Rubriik: Kirikuelu

6. lennu kursuslase Silja Pikkaro õnnistamine lõpetamisel.
Mart Kask

21. mail lõpetas Põltsamaal EELK noorte piibli- ja misjonikursuse 6. lend.

Lõpetanud 15 kursuslast kasvatasid kursuse vilistlaste arvu sajani, kes igaüks rohkemal või vähemal määral tegutsevad kaastööliste ja vabatahtlikena kogudustes üle Eesti.
Kursus kestab septembrist maini, selle aja jooksul kohtuvad noored iga kuu ühel nädalavahetusel reedest pühapäevani, et uurida Piiblit, olla osaduses ja saada teadmisi Jumala, koguduse ning jüngrina elamise kohta. Kohtumistevaheliseks ajaks on kursuslastel läbitud teemadega seonduvad kodutööd nagu Piibli lähilugemine, essee, märkamine, jutluse kirjutamine, praktika.
Titta Hämäläinen, kursuse meeskonna juht: „Meie soov on tugevdada noorte kristlaste identiteeti ja Piibli tundmist ning eesmärk on koolitada ligimest teenivaid Jeesuse jüngreid, kes tunnevad Jumalat ja tutvustavad teda ka teistele seal, kus nad parasjagu on.“
Selleks uurisid kursuslased iga kristlase jaoks olulisi teemasid nagu Piibel, Jumal, Jeesus, Püha Vaim, tutvusid praktilise kogudusetööga seotud teemadega nagu misjon, hingehoid, juhtimine, usuelu hoidmine, mentorlus, diakoonia ja jutlustamine ning uurisid ka sakramente, kirikuaastat ja jumalateenistust. Kursuse teises pooles lisandus praktika koguduses.
Kursusel omandatakse teadmisi ja rakendatakse neid praktikas. Seda nii isiklikus usuelus, osaduses teistega kui ka ettevõtmistele kaasa aitamises ja juhtimises. Tulemuseks on tugevnenud suhe Jumalaga, kaaslasega, kogudusega ning tugevnenud identiteet Jumalas.
Seda kinnitas ka äsja lõpetanud kursusel osalenud Õnnela oma lõpukõnes: „Usk on värskendatud ja vajab hoidmist, Piibel on saanud lähedasemaks, palved sügavamaks. Hoolimine rühma ja meeskonna liikmetesse kasvanud. Usun, et oleme olnud Isale justkui savi, sest „Vaata, otsekui savi potissepa käes, nõnda olete teie minu käes“ (Jr 18:6).“
Noored ise väärtustavad uute teadmiste omandamist toetavas keskkonnas, koos palves ja osaduses olles – nad leiavad selles viisi, kuidas Jumalale lähemale jõuda, kuidas leida oma identiteet, mida noor inimene paratamatult teistega suheldes otsib ja kujundab, Jumalas ja kaaskristlaste keskel. Nii tunnistab ka seekordne kursusegrupp, et on leidnud enda jaoks olulisi ja lähedasi inimesi ning olulisi kohtumisi lektorite, kursuse meeskonna ja kaaskursuslastega.
Titta Hämäläinen tunnistab, et „paljud kursusel osalejad veel otsivad oma kohta ja teenimisvõimalust koguduses. Olen näinud, kuidas see soov ja igatsus leida oma teenimiskoht kursuse jooksul kasvab ja tugevneb“. Väga palju aitab oma kutsumuse leidmisele ja vaimulikule kasvule kaasa praktika.
Piibli tõdede õppimisega paralleelselt praktiliselt teenides on vaimulik kasv intensiivsem ja sügavam. Julgustav ja rõõmustav on kogeda, kui noored pühenduvad Jumalale ja kogudusele.
Eelmisel kuul kursuse lõpetanud Auli Marta leiabki, et kõige paremini saab ta oma kogudust aidata sellega, et pühendub oma kogudusele. Meeskonna liikmena on privileeg olla tunnistajaks jumalariigi viljakale tööle, mis noorte südametes ja nende praktikate kaudu kogudustes toimub.
Õnneks näevad seda ka koguduste töötegijad ja vaimulikud. Keila koguduse vaimulik Marek Roots tunnistab: „Mul on aastate jooksul olnud võimalus näha, et see töö kannab vilja. Tahan julgustada koguduste juhte ja vaimulikke saatma ka edaspidi oma koguduse noori kursusele.“
Kursuslane Carl Heinrich alustas lõpetamisel peetud sõnavõttu nii: „Ma ei tulnud teiste pärast, ma tulin usus, usu pärast.“ Innustagu see meid kõiki võtma kuulda Jumala tasast häält oma südames, et astuda ususamm just selles suunas, kuhu tema armastus meid juhib.
Teet Kaur,
EELK Noorte PMK meeskonna liige

Vaata, sulle tuleb sinu kuningas, õiglane ja aitaja! (Sk 9:9)