Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Eesti vanim orel saab korda

03.05.2017 | | Rubriik: Kirikuelu

Eesti vanim orel asub Saaremaal Kihelkonna kirikus. Arhiiv

Esmaspäeval, 24. aprillil allkirjastati leping Kihelkonna kiriku oreli restaureerimiseks. Tööd peaksid Saaremaal asuva Eesti vanima oreli kordasaamiseks lõppema 1. augustiks 2018.

„Oleme teinud selleks 20 aastat ettevalmistusi,“ rõhutab Kihelkonna Mihkli koguduse õpetaja Rene Reinsoo Eesti Kirikule, meenutades, et kogudus on oma väärika oreli remondi jaoks raha kogumiseks ellu kutsunud Kihelkonna kirikumuusikapäevad, mis toimuvad alates 1996. aastast tänini ja on tuntud üle Eesti.
Õpetaja Reinsoo kinnitusel on nüüd alust loota, et Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva kingituste hulka saab arvata ka Kihelkonna kirikus asuva restaureeritud Eesti vanima oreli.
„Tänavu kirjutasin projekti Saarte Koostöökogule, kes PRIA toetusi jagab, ja õnnestus saada 50 000 eurot. Tegime ära ka riigihanke ja loodame, et töö sujub kenasti,“ on õpetaja optimistlik. Tema selgitusel restaureerib oreli OÜ Kentsi orelitöökoda ja tööde maksumuseks on hinnatud 89 020 eurot.
Rahastuse põhiosa kaetakse PRIA projektitoetusest. Kihelkonna Kiriku Oreli Restaureerimise Ühing, mille juhatuse esimees õp Reinsoo ise on, on aastatega kogunud 28 000 eurot ja ka see summa leiab kasutust oreli korrastamiseks.
On sõlmitud ühisprojekt Kuressaare muusikakooliga, mille sisuks on võimaldada oreliõpilastel tutvuda pillide kuninga restaureerimisega, harjutada sellel ning anda hiljem pillil ka kontsert. Samuti on ajakirjanik Margus Muld lubanud teha restaureerimise käigust pooletunnise filmi.
Saaremaa Kihelkonna kiriku oreli on ehitanud Lõuna-Saksamaalt pärit orelimeister Johann Andreas Stein 1805. aastal. Friedrich Weissenborn ehitas oreli 1890. aastal ümber, lisas teise manuaali, millega lisandus algselt 14 registriga orelile veel neli registrit.
Liina Raudvassar

Igaühelt, kellele on antud palju, nõutakse palju, ja kelle hoolde on jäetud palju, sellelt küsitakse veel rohkem. (Lk 12:48)