Slava Ukraine
Esileht » Elu ja Inimesed » Ühiskond »

Eesti Vabariigi teenetemärkide saajad

22.02.2006 | | Rubriik: Ühiskond

President Arnold Rüütel annab Eesti
Vabariigi 88. aastapäeva puhul ja iseseisvuse taastamise 15. aastapäeval
riigile ja rahvale osutatud teenete tunnustamiseks riikliku autasu 834
inimesele kodu- ja välismaal. Autasustatute hulgas on mitmeid kirikuga seotud
inimesi.

Maarjamaa Risti III klass

Tekla Famiglietti – Püha Birgitta Ordu ülemabtiss

Ulrich Mädge
– Eesti-Saksa suhete edendaja, Tartu Jaani kiriku taastamise toetaja

Janis Vanags
– Eesti-Läti kirikute koostöö edendaja, Läti Evangeelse Luterliku Kiriku
peapiiskop

 

Maarjamaa Risti IV klass

Georgine Alde Le Beau (õde Mary Venard) – Eesti hariduselu ja vabatahtliku töö edendaja

Clemens Hermann Krause – Eesti haridus- ja kirikuelu edendaja Saksamaal, EELK diakon

 

Riigivapi II klass

Vello Salo
iseseisvuse taastaja ja Eesti riigi kindlustaja

Teenetega usuteadlane, preester,
kirjastaja, tõlkija ja literaat sündis 5. novembril 1925. aastal Põltsamaal.
Osales II maailmasõjas Soome ja Saksa sõjaväes, elanud seejärel Saksamaal ja
Itaalias; vahetas okupeeritud kodumaale jäänud sugulaste kaitseks oma nime
(seni Endel Vaher). Omandas Roomas teoloogiahariduse ning tegutses õppejõu ning
professorina mitmes riigis, samuti töötas ajakirjanikuna ning teatmeteoste
koostajana. Oli Eestis okupatsioonide repressiivpoliitika uurimise riikliku
komisjoni esimees.

 

Riigivapi III klass

Villu Jürjo
– iseseisvuse taastaja ja Eesti riigi kindlustaja, Narva Aleksandri koguduse
õpetaja

Avo Kiir
iseseisvuse taastaja ja Eesti riigi kindlustaja, Viru praostkonna praost

Alar Laats
iseseisvuse taastaja ja Eesti riigi kindlustaja, teoloogiadoktor

Jüri Stepanov – iseseisvuse taastaja ja Eesti riigi kindlustaja, Otepää Maarja
koguduse õpetaja

 

Valgetähe II klass

Andres Põder
– kirikuelu edendaja, EELK peapiiskop

 

Valgetähe III klass

Philippe Jourdan – eesti kirikuelu edendaja, roomakatoliku kiriku piiskop

Olav Pärnamets – Eesti Metodisti Kiriku emeriitsuperintendent, kirikuelu edendaja

 

Valgetähe IV klass

Peep Audova
– kirikuõpetaja, kirikuelu edendaja, Valga kogudus

Jaan Bärenson –  kirikuelu edendaja,
baptisti kiriku diakon, Eesti Piibliseltsi peasekretär

Heiner Erendi – E.E.L.K. Lõuna-Rootsi koguduse õpetaja ja abipraost, eestluse
hoidja Rootsis

Sündinud 23. märtsil 1927. a Rakveres,
õppis enne Rootsi põgenemist Väike-Maarja humanitaargümnaasiumis. Rootsis
teenis algul leiba vabrikutöölisena, pärast erialaõpinguid 40 aastat Rootsi
suurtööstuses insenerina. Oli tegev skautluses. 1981. a kaitses Lundi ülikoolis
filoloogiakandidaadi kraadi, 1980–1984 õppis teoloogiat Usuteaduse Instituudis
Torontos. 1978–1988 oli Lõuna-Rootsi koguduse juhatuse esimees, 12. mail 1988
ordineeris peapiiskop Konrad Veem Heiner Erendi vaimuliku ametisse, järgmisel aastal
valis Lõuna-Rootsi kogudus ta endale õpetajaks, seal tegutseb ta tänaseni.

Esra Rahula
– kirikuõpetaja, kirikuelu edendaja; emeriitpraost

Priit Kama
riigiametnik, jurist, EELK XXVII Kirikukogu liige, sihtasutuse Ajaleht Eesti
Kirik nõukogu liige

 

Valgetähe V klass

Fred Ise
eestluse hoidja Ameerika Ühendriikides

Sündis Tallinnas 1925, 1944 lahkus
Saksamaale, kust 1949 siirdus USAsse.

Õppis Müncheni Tehnikaülikoolis, USAs
jätkas mitmes ülikoolis ning kaitseväe ja NASA (kosmoseuurimise organisatsioon)
koolides ja kursustel. Fred Ise on panustanud oma annet mitmes ametis, töötades
alguses John Hopkinsi Ülikooli juures kõrgtehnoloogia arendamise alal ning
viimati töötas ta NASA rahvusvahelise geodünaamika programmi tehnilise
administratsiooni ülemana.

Fred Ise läks puhkepalgale 1995. a, kuid
jätkas varem alustatud Eesti Riigikaitse Akadeemia abistamist ja koostööd
Marylandi osariigi Rahvuskaardiga Marylandi ja Eesti Vabariigi
partnerlusprogrammi raames. Hiljem tõi tee Eestisse, kus ta oli (1997–98) Eesti
kaitseministeeriumi ja Eesti Riigikaitse (hiljem Sisekaitse) Akadeemia nõunik.

Fred Ise on osalenud rahvuslikus ja
poliitilises töös USA ja kodumaa eestlaste huvides. Ta oli II ülemaailmsete
Eesti päevade (ESTO 76) peakoordinaator, 7 aastat Baltimore’i Eesti Seltsi
esimees ja 15 aastat Ühendriikide Eesti Rahvuskomitee koosseisus, samuti kuulus
ülemaailmsesse Eesti kesknõukogusse.

Ta on olnud 35 aastat E.E.L.K. Baltimore’i
Markuse koguduse liige, 9 aastat olnud selle juhatuses ja viimased neli aastat
nõukogu esimees. Kolmandat aastat toimetab E.E.L.K. Baltimore’i ja Washingtoni
koguduste häälekandjat Meie Kirik.

«Olen osa põlvkonnast, mis sündis ja kasvas
üles noores Eesti Vabariigis, truuduses oma rahvale ja uhkuses oma riigile.
Meie riigi iseseisvuse purustamine ja rahva orjastamine võõra võimu poolt
jättis sügava haava meie südametesse ja meeltesse, mis nõudis selle ebaõigluse
kõrvaldamist,» põhjendab Fred Ise oma pühendumist eestlusele. 

Allan Pensa
– eestluse hoidja Ameerika Ühendriikides

Sündinud 1926. a, põgenes kodumaalt 1944.
a. Pärast viibimist Saksamaa põgenikelaagris emigreerus 1949 USAsse. Abielus
virulanna Juta Paadimeistriga, peres on poeg Eric ja tütar Linda. Aktiivne
Lõuna-Florida eesti luteri kiriku liige (Pauluse koguduse esimees), tegutseb
Long Islandi Eesti Seltsis (20 aastat esimees) ja Long Islandi Eesti
Täienduskoolis (20 aastat esimees), korraldanud demonstratsioone Nõukogude
Liidu saatkonna ees ja New Yorgi tänavatel lipukirjaga «Freedom for Estonia –
Vabadus Eestile».

Juhan Kilumets – kunstiajaloolane ja restauraator, EELK kunsti- ja
arhitektuurikomisjoni liige

 

Eesti Punase Risti IV klass

Kerstin Berglund – humanitaarabi vahendaja Rootsist

Endine Uppsala Kolmainu kiriku õpetaja, üks
esimesi naisvaimulikke Rootsi kirikus, pühitseti ametisse 1969. aastal. 16
aastat tagasi lõi sidemed Eestiga ning asus EELKga koostöös vahendama
humanitaarabi Rootsist. Tema ennastsalgava tegevuse tulemusel on abi jõudnud
mitme koguduse, vanadekodu, hooldekodu, kooli ja perekonnani.

EK

Tee mind terveks, Issand, siis ma saan terveks; aita mind, siis ma saan abi. (Jr 17:14)