Slava Ukraine
Esileht » Uudis » Esileht »

Eesti usust

16.11.2018 | | Rubriik: Esileht

eesti_usk6. detsembril Tallinna rahvusraamatukogu konverentsisaalis toimuva Eesti Kirikute Nõukogu (EKN) konverentsi „Eesti usk“ peaettekanne prof Mihhail Lotmanilt käsitleb Eesti usu ja Euroopa kultuuripärandi teemat.

Jõulukuu alul toimuvat konverentsi aitavad Eesti Kirikule tutvustada kirikute nõukogu tegevsekretär Ruudi Leinus ja meediatöö projektijuht Erik Salumäe. Mõlemad rõhutavad, et konverentsi koos selle järel toimuva kontserdiga saab pidada nii sisulises kui ajalises mõttes teema-aasta „Eesti usk“ keskpunktiks. Et teema-aasta kestab kuni järgmise, 2019. aasta advendini, tuleb aga ka pärast konverentsi veel mitmeid temaatilisi üritusi.
Ruudi Leinus tuletab meelde, et nelipüha oikumeenilise jumalateenistusega Sutlepa kabelis alguse saanud teema-aasta on olnud sisuliseks teljeks mitme sündmuse puhul, näiteks keskendus sellele motole Paide arvamusfestival kirikute teemaalal.
Kuna EKNi teema-aasta sattus osaliselt ajaliselt kattuma Euroopa kultuuripärandi aastaga, siis leidsid korraldajad, et need kaks saab läbi korraldatava konverentsi suurepäraselt lõimida. Seetõttu kannab ka konverentsi peaettekanne pealkirja „Euroopa kultuuripärand ja Eesti usk“ ning kõik järgnevad arutelud püüavad välja tuua ja rõhutada nende lahutamatut seost. Konverents „Eesti usk“ kuulub Euroopa kultuuripärandi aasta ametlikku programmi.
„Korraldajatena tunneme heameelt, et sedavõrd suur hulk eri valdkondade parimaid esindajaid on nõustunud konverentsil esinema ning arutlema usu rolli üle ühiskonnas ja kultuuris,“ märgib Erik Salumäe.
Sisulist poolt tutvustades märgib ta, et konverentsi esimene ja teine pool on oma ülesehituselt veidi erinevad: „Prof Mihhail Lotmani peetavale peaettekandele järgneb diskussioon, kus arutletakse usu tähenduse üle ühiskonnas läbi kirikliku, kirikuloolise, religioonisotsioloogilise ja riigipoolse vaatenurga. Selles diskussioonis osalejad said valitud just seda silmas pidades, et kõik need vaatenurgad oleksid asjatundjate näol esindatud. Päeva teises pooles toimuvates arutlusringides räägitakse aga usu ja erinevate kultuurivaldkondade – kirjandus, muusika, teater, filmikunst, arhitektuur, folkloor, kujutav kunst – vastastikusest seosest.“
Korraldajatel on õnnestunud saada nõusse oma ala parimad. „Aruteludes osalejad on reeglina vastava valdkonna teoreetikud/kriitikud või praktikud/loojad, kellest osa on kristlased ja osa mitte,“ kinnitab Salumäe, tuues näiteks, et kõigi diskussioonide väitlusjuhid on suure ajakirjandusliku kogemusega: Indrek Treufeldt, Joonas Hellerma ja preester Sakarias Leppik. Kokkuvõtvas arutelus osalevad aga kirikute nõukogu asepresidendid piiskop Philippe Jourdan ja pastor Meego Remmel ning akadeemik Tarmo Uustalu.
Küsimusele, mis konverentsi sisukast päevakorrast tundub isiklikult kõnekas, vastab Erik Salumäe: „Ma usun ja loodan, et kogu konverentsi programm on eelkõige huvitav just oma tervikus ning seetõttu ei tõstaks eraldi esile ühtegi teemat.“
Küll aga on tema eriline huvi seotud konverentsile järgneva kontserdiga Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus, mis konverentsi külastajale on tasuta: „On võimalik kuulda suurepärast konverentsi sisuga haakuvat kava, mida esitavad ansambel Vox Clamantis, Tõnis Mägi, Püha Miikaeli poistekoor ja Robert Jürjendal.
Konverentsi „Eesti usk“ kavaga saab tutvuda ja osavõtuks registreeruda veebilehel www.ekn.ee/konverents.
Liina Raudvassar

Kristus Jeesus on kõrvaldanud surma ning on evangeeliumi kaudu toonud valge ette elu ja kadumatuse. (2Tm 1:10)