Esileht » Teated ja Kuulutused » Teated »

Eesti Piibliseltsi viktoriin. Küsimus nr 40

19.11.2014 | | Rubriik: Teated

Clipboard01Eesti Piibliselts jätkab piibliteemalist viktoriini, mis sel aastal on pühendatud emakeelse Piibli 275. aastapäevale.
VASTUS 12. novembri küsimusele
Niinive linnale kuulutas Jumala kättemaksu ja Iisraelile assüürlastest vabanemist prohvet Nahum (Na 1:1–3, 12–13; 2:14–3:1, 17–19).
Toimetusse laekus 17 vastust, loosi tahtel saab auhinna Tõnis Maldre. Võitjal palutakse ühendust võtta Eesti Piibliseltsiga tel 631 1671.

KÜSIMUS
40. Keerulistel aegadel pöörasid paljud apostel Paulusele selja, kuid leidus ka ustavaid. Üks neist, kelle peret Paulus oma kirjas tervitab, osutas talle abi Efesoses ja Roomas ega häbenenud tema ahelaid. Kellest on jutt? Kellele saadetud kirjas Paulus tema peret tervitab?
Õigesti vastanute vahel loositakse välja üks auhinnasaaja. Auhinnad on Eesti Piibliseltsilt ja Johannes Esto Ühingult.
Vastuse palume saata lehe ilmumise järel reedeks toimetusse e-postiga rita.puidet@eelk.ee või helistada tel 733 7797 või 733 7790.

Tuleb inimesi idast ja läänest, põhjast ja lõunast, ja nad istuvad lauas Jumala riigis. (Lk 13:29)