Esileht » Teated ja Kuulutused » Teated »

Eesti Piibliseltsi üldkogu 18. aprillil

15.04.2009 | | Rubriik: Teated

Austatud Eesti Piibliseltsi liige! Vastavalt Eesti Piibliseltsi põhikirja § 3.3 kutsun Eesti Piibliseltsi üldkogu kokku 18. aprillil EELK Nõmme Lunastaja Kirikus (Õie tn 10, Tallinn). Kehtiva põhikirja § 2.6 alusel on üldkogul hääleõiguslikud kõik Eesti Piibliseltsi liikmed, kes on tasunud 2008. a liikmemaksu. Aastamaksuga hilinenud võivad seda tasuda ka üldkogul. Palun kõigil seltsi liikmetel üldkogust osa võtta.
11.30  – üldkogu
Üldkogu päevakorras on peasekretäri, laekuri, revidendi ja audiitori aruanne 2008. aasta tegevusest, projektiaruanded; 2009. a tegevuskava tutvustamine; 2010. aasta liikmemaksu kinnitamine, eelarve tutvustamine ja vastuvõtmine; juhatuse kinnitamine.
14.00 – konverents
Ühinenud Piibliseltside esindaja Ingrid Felber-Bischof tutvustab rahvusvahelist tööd nägemispuudega inimeste jaoks; Eesti Pimedate Liidu esindaja annab ülevaate tööst Eestis.

Tiit Salumäe,
Eesti Piibliseltsi esimees

Vaata, me läheme üles Jeruusalemma ja seal viiakse lõpule kõik see, mis prohvetid on kirjutanud Inimese Pojast! (Lk 18:31)