Esileht » Teated ja Kuulutused » Teated »

Eesti Piibliselts teatab

14.11.2012 | | Rubriik: Teated

Seltsi 19. piiblipäev toimub 17. novembril kell 12 Eesti metodisti kirikus Tallinnas Narva mnt 51. Piiblipäeva teemaks on «Piibli tõlkimisest ja tõlgendamisest».
Ettekanded:
Peeter Roosimaa: Jeesus Naatsaretist või Petlemmast kui piiblitõlke probleem.
Arne Hiob: Viies evangeelium: püha maa selgitab pühakirja.
Juris Calitis: Uus lätikeelne piiblitõlge.
Tarvo Siilaberg: Piibli tõlkimise tõlketeoreetiline lähe: kaasaegsed arengud.
Kaetud on kohvilaud.

Kiidetud olgu Jumal, meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa, kes oma suurest halastusest on meid uuesti sünnitanud elavaks lootuseks Jeesuse Kristuse ülestõusmise läbi surnuist. (1Pt 1:3)