Esileht » Arvamused » Nädala ringvaade »

Eesti õpilased Euroopa tipus

11.12.2019 | | Rubriik: Nädala ringvaade

Möödunud nädala sündmustest tõuseb esile sõnum Eesti põhihariduse heast tasemest. Nõnda kinnitab ülemaailmse rahvusvahelise õpioskuste uuringu PISA 2018 tulemuste kohta avalikustatud raport. Süda paisus uhkusest kuuldes, et meie põhikoolilaste oskused on Euroopa absoluutses tipus ja seda koguni kõigis kolmes uuritud valdkonnas: matemaatikas, lugemises ja loodusteaduses. Küsimus intelligentsuse kohta näitab, et Eesti õpilased on avatud ja valmis õppima. Sedagi sai teada, et meie lapsed hangivad infot kiiresti ning mis peamine – nad oskavad pakutud teavet kriitiliselt hinnata. Eestis osales 231 kooli kokku üle 5000 õpilasega ning kõik maakonnad olid uuringus esindatud.
Liina Raudvassar

Ükski, kes on pannud käe adra külge ja siis vaatab tagasi, ei kõlba Jumala riigile! (Lk 9:62)