Esileht » Uudis » Esileht »

Eesti õigeusu ja luterliku kiriku juht allkirjastasid ühisavalduse

01.05.2013 | | Rubriik: Esileht

Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku metropoliit Stefanus ja Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskop Andres Põder kirjutasid kolmapäeval, 24. aprillil alla kahe kiriku ametlike kõneluste tulemusena valminud teoloogilisele ühisavaldusele «Euharistia ja jumalateenistus».

Ühisavalduses rõhutatakse jumalateenistuse olulisust inimese elus ja euharistia ehk armulaua kohta selles. Eesti õigeusu ja luterliku kiriku dialoog on üldse esimene kahe kiriku ametlik kõnelus Eesti ajaloos. Valminud ühisavaldus näitab kõigile huvilistele, kuidas kirikud mõistavad ristiusu keskseid teemasid.
Peapiiskop Andres Põder rõhutas oma sõnavõtus, et lääne- ja idakristlus on Eestis kokku puutunud aastasadade jooksul. EAÕK ja EELK on mõlemad olnud meie rahvakirikuteks ja kannavad vastutust meie rahva teenimisel. Head koostööd tehakse kirikute nõukogu raames, kuid üksteise paremaks mõistmiseks on tähtis, et kirikud ka omavahel läbi räägivad ja kokku lepivad. Ta märkis, et metropoliit Stefanus on kirikutevahelise koostöö arendamisel väga hea partner.
«Dokumendi eesmärgiks on vastastikuse mõistmise süvendamine, austades teineteise arusaamu ja vaateid, hinnates kummagi kiriku tööd. Me jõudsime arusaamale, et meie ühisavaldus võiks olla üleskutseks kogu meie rahvale, selleks et väärtustada jumalateenistust ja püha õhtusöömaaega, näha selles üht inimelu keset, seda kõige olulisemat, kus Jumal meid puudutab,» sõnas peapiiskop.
Metropoliit Stefanus avaldas heameelt ühisavalduse allkirjastamise üle ja lisas, et läbirääkimiste käigus on kahe kiriku esindajad saanud suuremateks vendadeks, kui nad seda alustades olid.
Kirikutevaheline dialoog on kestnud alates 2006. aastast. Ühisavalduse allkirjastamine on paar korda aastas toimuvate kohtumiste oluline tulemus. Dialoog aga jätkub. Praegu on käsitlusel bioeetika teemad, keskendudes õigeusu ja luterlikele lähtepunkidele organidoonorluse teemal.
Tiiu Pikkur

Mina olen Hea Karjane. Minu lambad kuulevad minu häält ja mina tunnen neid ja nad järgnevad mulle ning ma annan neile igavese elu. (Jh 10:11a,27–28a)