Esileht » Elu ja Inimesed » Ühiskond »

Eesti kodanik olla on uhke ja hää

29.11.2017 | | Rubriik: Ühiskond

Kodanikupäeval tunnustuse saanud Heiki Magnus pühapäeval Haapsalus Vabadussõja mälestussamba ümber avatud lipuväljaku avamisel kõnet pidamas. Arvo Tarmula, Lääne Elu

Kodanikupäeval, 26. novembril tänati ja tunnustati tublisid kodanikke.

Eesti Ajaloomuuseumi Suurgildi hoones tänuüritusel andis siseminister Andres Anvelt esmaspäeval, kodanikupäeval üle kodanikupäeva aumärgid. Aumärki antakse välja alates 1998. aastast. Tänavu tehti tunnustusele kokku 81 ettepanekut ja aumärgi pälvisid 15 inimest.
Kodanikupäeva aumärgi üks saajaist oli Heiki Magnus (52) Haapsalust. Tema kandidatuuri esitasid kaaskodanikud Haapsalust. „Kaitseliidu nooremveebel, Lääne maleva teavituspealik on väga aktiivne rahvuslike tähtpäevade korraldaja,“ ütles tema iseloomustamiseks piiskop Tiit Salumäe.
Heiki Magnuse jaoks on oluline säilitada Läänemaa ajaloopärandit. Samuti korraldab ta Haapsalus ja Ristil märtsi- ja juuniküüditamise mälestuspäevi. Sellel aastal oli ta Eesti Vabadusvõitlejate Liidu juhatuse liikmena liidu kokkutuleku ja 25. tegevusaasta tähistamise peakorraldaja. Tema koostatud näitus „Haapsalu Vabadussõja mälestussammas vanadel fotodel“ on pälvinud suurt tähelepanu.
Kodanikupäeva puhul tänas ka välisministeerium aukirjaga rahvadiplomaate ja kodanikuühendusi, kes on andnud oma panuse Eesti tutvustamisse maailmas. Taolist üritust korraldatakse kaheksandat korda. Aukiri antakse inimesele või kodanikuühendusele, kes on vabatahtlikkuse alusel pikka aega ja silmapaistvalt hoidnud eesti keelt, kultuuri ja vaimsust ning panustanud Eesti riigi hea maine loomisesse oma asukohamaal.
Teiste hulgas pälvisid tunnustuse Stockholmi eesti koguduse õpetaja Tiit Pädam eesti keele, kultuuri ja traditsioonide alalhoidmise ning edasikandmise eest Rootsis; eestikeelse kogudusetöö eestvedaja organist Dagmar Õunap eesti muusikakultuuri hoidmise ja kontserttegevuse korraldamise eest Soomes ning Lääneranniku Eesti Päevade meeskond päevade väga hea ettevalmistamise ja läbiviimise eest 2017. aastal.
Kodanikupäeva tähistatakse 26. novembril, kuna sel päeval 1918. aastal andis Maanõukogu välja määruse Eesti kodakondsuse kohta. Kodanikupäev on pühendatud Eesti kodanikule, tema õigustele ja kohustustele ning selle eesmärgiks on teadvustada kodanikustaatust ja tõsta kodanikuuhkust.
Sirje Semm

See ei sünni väe ega võimu läbi, vaid minu Vaimu läbi, ütleb vägede Issand. (Sk 4:6)