Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Eesti Kirikute Nõukogu tänas

23.12.2015 | | Rubriik: Kirikuelu

Oikumeenilise aastapreemia andsid Joosep Tammole (vasakul) üle Andres Põder ja Hanno Pevkur. Tiiu Pikkur

Eesti Kirikute Nõukogu pidas oma aastalõpupalvuse ja jagas tunnustust 17. detsembril Pirita kloostris.

Avasõnad ütles EKNi asepresident Meego Remmel. Peapiiskop Urmas Viilma luges ette EKNi jõululäkituse.
Siseminister Hanno Pevkur ütles sõnavõtus, et vaadates tagasi lõppevale teema-aastale «Kaheksa sajandit Maarjamaad», võime rõõmustada selle üle, kui palju on juubeliaasta tähistamiseks toimunud üle Eestimaa igasuguseid üritusi. Ta nimetas ka jaanuaris siseministeeriumi ja EKNi vahel sõlmitud pikaajalist koostöölepet, millest tõstis esile ühe teema. «See on meie ühine suur väljakutse, mis seondub Euroopa rändekriisiga ja sellest tulenevalt sõjapõgenike saabumisega Eestisse.» Pevkur lisas, et hindab väga kõrgelt kirikute valmisolekut riigiga sel teemal koostööd teha.

Koostöö riigiga
Tervitamas oli ka sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna, kes muretses selle üle, et praegusel segasel ajal ollakse vaimsetest väärtustest kaugenemas. Sellepärast on väga vajalik leida üles usk endasse ja eesti rahvasse ning meelde tuletada meie kultuuriruumi, kristliku kultuuriruumi põhiväärtused. Tsahkna rõhutas, et noored vajaksid rohkem vaimuharidust, mõistmaks paremini, mis meie ümber toimub. Usundiloo kooliprogrammidesse viimiseks on praegu õige aeg, kinnitas minister.
EKNi president Andres Põder märkis lõppeva aasta erilise sündmusena Maarjamaa teema-aastat ja tänas siseministeeriumi toetuse eest. Ta ütles ka, et siseministeeriumi ja EKNi vaheline koostöölepe annab tuleviku osas kindlust. Lõppevast aastast märkis Põder veel 100 aasta möödumist Armeenia genotsiidist ja 25 aasta möödumist kristliku hoolekande algusest meie vanglates.
Tulevikku suunatuna on õhku jäänud kristlike erakoolide tulevik ning samuti perekonna tähendus ja väärtustamine. Põder hindas kõrgelt sotsioloogilist uurimust «Usust, elust ja ususelust» koos konverentsiga «Maarjamaa – ajaloo teadmusega eilsest homsesse». Põgenike teemat käsitledes märkis president, et EKN on teinud ja kindlasti ka jätkuvalt teeb head koostööd riigiga.

Oikumeeniline aastapreemia
EKNi 2015. aasta oikumeeniline aastapreemia anti üle EEKBKL Pärnu Immaanueli koguduse pastorile Joosep Tammole, kes on paljude aastakümnete jooksul olnud aktiivselt tegev nii Eesti kirikuelus kui ühiskonnaelus laiemalt, sealhulgas hariduselus. Oli EKNi asepresident aastatel 1995–2013. Tammo ütles oma tänukõnes, et erinevate kirikute esindajatena peame üksteist armastama, et hoida ühiselt oma rahvast koos.
EKNi tänukiri kauaaegse ja ustava teenimise eest Eesti kaitseväe peakaplanina anti kolonelleitnant Taavi Laaneperele. Tänukirja pälvis ka EKNi teadur dr Eerik Jõks uuringu «Usust, elust ja usuelust» läbiviimise ning konverentsi korraldamise eest. Ja tänukirjaga tänati Pirita kloostrit kauaaegse oikumeenilise koostöö eest – EKN on aastaid kokkuvõtvat aastalõpukoosolekut ja -palvust just seal pidanud.
Lõpupalve pidas EKNi asepresident Philippe Jourdan. Musitseerisid Piia ja Peeter Paemurru.
Tiiu Pikkur

EKN-logo_web_v

Igaühelt, kellele on antud palju, nõutakse palju, ja kelle hoolde on jäetud palju, sellelt küsitakse veel rohkem. (Lk 12:48)