Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Eesti Kirikute Nõukogu sünd 30 aastat tagasi

22.02.2019 | | Rubriik: Kirikuelu

Asutamise protokollile on andnud oma allkirja Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku poolt peapiiskop Kuno Pajula, Vene Apostliku Õigeusu Kiriku poolt metropoliit Aleksius, Evangeeliumi Kristlaste baptistide poolt vanempresbüter Ülo Meriloo, Eesti Metodisti Kiriku poolt superintendent Olav Pärnamets, Seitsmenda Päeva Adventistide poolt vanempresbüter Aarne Kriisk, Katoliku Kiriku poolt vaatlejana preester Rein Õunapuu.

Raamatus „Eesti oikumeenia lugu“ (2009) arutletakse mitmel leheküljel selle üle, kes oli Eesti Kirikute Nõukogu asutamise idee autor. „Dokumentaalsete allikate puudumise või nende ebatäpsuse tõttu ei ole võimalik anda täpset vastust küsimusele, millal idee kirikute nõukogu taolisest oikumeenilisest organisatsioonist sündis. Kui toetuda Peeter Kalduri ja Peeter Roosimaa mälestustele Eesti Kirikute Oikumeenilise Nõukogu moodustamise idee kohta, siis ei sündinud see idee mitte spontaanselt 1988. aasta esimesel oikumeenilisel kohtumisel, vaid oli Aleksiusel ja Ristlaanel juba eelnevalt jutuks olnud. Teoreetiliselt võis Ristlaan selle idee saada juba 1978. aasta lõpul usuasjade voliniku Leopold Piibu poolt Eestimaa Kommunistliku Partei keskkomitee sekretärile Vaino Väljasele pakutud ideest luua Eesti NSV usutegelastele ühiskondlik vorm nimega Eesti Kristlik Rahunõukogu.“ (Lk 222–223) Raamatus nenditakse, et 16. veebruaril 1989. a toimunud EKNi pidulik asutamine Pühtitsa kloostris „sai ja võiski tõepoolest toimuda ainult Aleksiuse initsiatiivil“.

Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskirikud
1. Eesti Evangeelne Luterlik Kirik. Esindajad peapiiskop Urmas Viilma, Kadri Eliisabet Põder, piiskop Tiit Salumäe
2. Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liit. Esindajad Erki Tamm, Meego Remmel, Gunnar Kotiesen
3. Eesti Metodisti Kirik. Esindajad Taavi Hollman, Robert Tšerenkov, Artur Põld
4. Rooma-Katoliku Kirik. Esindajad piiskop Philippe Jourdan, Igor Gavriltchik
5. Eesti Kristlik Nelipühi Kirik. Esindajad Alur Õunpuu, Meelis Maikalu, Markko Põld
6. Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduste Eesti Liit. Esindajad Ivo Käsk, Mervi Kalmus, Jaanus-Janari Kogerman
7. Armeenia Apostliku Kiriku Eesti Püha Gregoriuse kogudus. Esindaja Artem Davidjants
8. Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik. esindajad metropoliit Stefanus, Mattias Palli
9. Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik. Esindajad metropoliit Eugeni, Daniel Lepisk, Dimitri Hüvanen
10. Eesti Karismaatiline Episkopaalkirik. Esindajad Thomas Eriste, Kaija Velmet

• EKNi president on emeriitpeapiiskop Andres Põder; asepresidendid piiskop Philippe Jourdan ja pastor Meego Remmel.
• 2002. aasta oktoobris sõlmisid EKNi president Einar Soone ja vabariigi peaminister Siim Kallas Eesti Vabariigi valitsuse ja Eesti Kirikute Nõukogu ühishuvide protokolli.
• Koduleht www.ekn.ee

Jumal teeb nähtavaks oma armastuse meie vastu sellega, et Kristus suri meie eest, kui me olime alles patused. (Rm 5:8)