Esileht » Online » Online artiklid »

Eesti Kirikute Nõukogu stipendiumikonkurss religioonisotsioloogiliseks uurimuseks

16.09.2015 | | Rubriik: Online artiklid

Eesti Kirikute Nõukogu kuulutab välja kuni kolm lühiajalist religioonisotsioloogia stipendiumit. Stipendiumifondi kogumaht on 500.- eurot. Stipendiumid on mõeldud vähemalt teise aasta üliõpilastele (sh magistrandidele), kellel on huvi eestimaalaste religioossuse vastu ja kes huvituvad osalemisest religioonisotsioloogilises uurimisprojektis.

Uurimuse käigus tehakse koos kogenumate kolleegidega süvaintervjuusid, eesmärgiga selgitada välja põhjused, miks ja kuidas inimesed liituvad erinevate kirikute ja kogudustega ning mis on aspektid, mis neid koguduse eluga seovad. Kasuks tuleb kui intervjuudega kogutud mahukas materjal leiab kasutamist kandideerija bakalaureuse- või magistritöös. Seetõttu on stipendiumitaotluse kirjutamisel oluline ära märkida tulevase juhendaja nimi ja esmane visioon bakalaureuse- või magistritöö teemast, mis võiks soovitavalt seostuda liitumise ja/või kuuluvuse temaatikaga.

Stipendiumikonkurssiga soovib stipendiumide andja soodustada Eestis elavate kristlaste kvalitatiivset uurimist süvaintervjuude kaudu, tehes seda uurimuse „Elust, usust ja usuelust 2015“ tulemuste taustal. Saabunud taotlusi hindab Eesti Kirikute Nõukogu moodustatud uurimisrühm Liina Kilemiti juhtimisel ja teeb Eesti Kirikute Nõukogu juhatusele ettepaneku stipendiumide eraldamiseks. Taotluste esitamise tähtaeg on 23. september ja stipendiumid kuulutatakse välja hiljemalt 28. septembril Eesti Kirikute Nõukogu kodulehel www.ekn.ee.

Määratud stipendiumid on kasutamiseks 2015. aasta jooksul. Üliõpilane viib uurimisgrupi teiste liikmete juhendamisel läbi vähemalt 10 süvaintervjuud, mille salvestused ja põhjalikud kirjalikud kokkuvõtted esitab ta  uurimisgrupi juhile hiljemalt 4.12.2015.

Sooviavaldajatel palutakse edastada Eesti Kirikute Nõukogu sekretariaati hiljemalt 23. septembriks allolev teave:

1. nimi;

2. aadress, telefon ja e-posti aadress;

3. õppeasutus, eriala, kursus, tulevase bakalaureuse- või magistritöö juhendaja nimi;

4. lühike elulookirjeldus, senised uurimisvaldkonnad ja suunad;

5. eelmise õppeaasta keskmine hinne (ootame tudengeid alates 2. õppeaastast);

6. senine kogemus süvaintervjuude või küsitluste läbiviimisel;

7. lühike kirjeldus kavandatavast bakalaureuse- või magistritööst;

Eesti Kirikute Nõukogu jätab endale õiguse nõuda kandidaatidelt vajadusel täiendavaid ja/või täpsustavaid andmeid ja/või dokumente.

Täiendavat teavet stipendiumi tingimuste kohta saab Eesti Kirikute Nõukogu teadurilt Eerik Jõksilt e-posti aadressil eerik@ekn.ee ja telefonil 646 1034 või 646 1028.

Vaata ka siit.

Ükski, kes on pannud käe adra külge ja siis vaatab tagasi, ei kõlba Jumala riigile! (Lk 9:62)