Esileht » Teated ja Kuulutused » Teated »

Eesti Kirikute Nõukogu ootab aastapreemia kandidaate

22.10.2014 | | Rubriik: Teated

EKNEesti Kirikute Nõukogu oikumeeniline aastapreemia 2014 antakse silmapaistvate saavutuste eest Eesti ühiskonda edendanud oikumeenilistes valdkondades.
Preemia laureaadiks võib saada inimene, inimeste rühm või organisatsioon, kes oma isiku või tegevusega on kehastanud Kiriku kui Kristuse Ihu ühtsust selle mitmekesisuses ning edendanud seeläbi Eesti ühiskonna arengut ühes või teises eluvaldkonnas.
Ettepanekud oikumeenilise aastapreemia kandidaatide osas esitada kirjalikult 10. novembriks aadressile Tehnika 115, 10139 Tallinn või digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile ekn@ekn.ee.
Ettepanekus esitada järgmised andmed: kandidaadi nimi; kandidaadi kontaktandmed; kandidaadile preemia andmise põhjendus; lühike kirjeldus kandidaadi elu- ja teenistuskäigust; vähemalt üks soovituskiri.
Kandidaate võivad esitada kõik Eestis alaliselt elavad isikud ja organisatsioonid. Kandidaadiks ei saa ennast ise esitada. Ettepanek peab olema varustatud esitaja aadressi ja telefoniga.
Eesti Kirikute Nõukogu jätab endale õiguse teha kandidaadi kohta täiendavaid järelepärimisi.
Info: tel 646 1028 või ekn@ekn.ee.

Seadus on ju antud Moosese kaudu, arm ja tõde aga tulnud Jeesuse Kristuse kaudu. (Jh 1:17)