Slava Ukraine
Esileht » Teated ja Kuulutused » Teated »

Eesti Kirikute Nõukogu oikumeeniliste projektide konkurss 2014

29.01.2014 | | Rubriik: Teated

Projektikonkursi eesmärgiks on anda võimalus edendada 2014. aastal oikumeenilist tegevust Eesti ühiskonnas.
Käesoleval aastal on Eesti Kirikute Nõukogu aastateemaks «Perekond kui sotsiaalse turvalisuse looja». Lisaks tavapärastele oikumeenilistele projektidele on oodatud projektid, mis käsitlevad perekonnaga seotud teemasid.
Toetust võivad taotleda Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskirikud, nende allasutused, kogudused, koguduste liikmed ja oikumeenilisele tegevusele orienteeritud organisatsioonid.
Taotluses palume esitada järgmised andmed: 1) projekti nimi; 2) eesmärk ja oodatav tulemus;
3) sihtgrupp; 4) ajakava ja kestvus; 5) võimalikult detailne eelarve, milles kajastuvad oma- ja kaasfinantseeringud; 6) projektijuhi kontaktandmed ja teised projekti kaasatud isikud/organisatsioonid; 7) soovituskiri.
Projektitaotluste esitamise tähtaeg on 1. märts.
Projektitaotluse vormi leiab Eesti Kirikute Nõukogu koduleheküljelt aadressil www.ekn.ee
Taotlused esitada paberkandjal aadressile Tehnika 115, Tallinn 10139 või e-postiga ekn@ekn.ee
Info: Eesti Kirikute Nõukogu, tel 646 1028, 512 2564; ekn@ekn.ee

Igaühelt, kellele on antud palju, nõutakse palju, ja kelle hoolde on jäetud palju, sellelt küsitakse veel rohkem. (Lk 12:48)