Esileht » Teated ja Kuulutused » Teated »

Eesti Kirikute Nõukogu oikumeeniliste projektide konkursi statuut. Eelnõu

24.01.2018 | | Rubriik: Teated

EKN-logo_web_vEesti Kirikute Nõukogu oikumeeniliste projektide konkurss on mõeldud edendamaks Eestis tegutsevate kristlike kirikute ühtsust ja koostööd Eesti ühiskonna vaimseks arenguks kristlike väärtuste alusel. Sellel alusel planeeritavate projektide tegevused ja eesmärgid ei ole piiratud.
Toetust võivad taotleda Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskirikud, nende allasutused, kogudused, koguduste liikmed ja oikumeenilisele tegevusele orienteeritud organisatsioonid.
Toetust ei saa taotleda organisatsioonid ja isikud, kes 2017. aastal on Eesti Kirikute Nõukogu rahastatud projektide aruande jätnud esitamata või rikkunud oluliselt toetuse eraldamise tingimusi.
Oma- ja kaasfinantseering kogu projekti maksumusest peab olema kokku vähemalt 15%.
Üldjuhul ei toetata oikumeeniliste projektide konkursi kaudu neid tegevusi, mida juba toetatakse Eesti Kirikute Nõukogu või selle asutatud sihtasutuste poolt.
Projektitoetuse ülempiir on üldjuhul 1000 eurot projekti kohta. Projektikonkursi kogumaht on 20 000 eurot.
Projekti tegevuste elluviimisel on kohustuslik viidata Eesti Kirikute Nõukogule kui projekti toetajale, kasutades nähtaval kohal EKNi logo ning esitades sellekohase info ka projekti aruandes.
Otsus projektitaotluse kohta tehakse EKNi töökoosolekul 15. märtsil 2018. a.
Taotluses palume esitada järgmised andmed:
1) projekti nimi;
2) eesmärk ja oodatav tulemus;
3) sihtgrupp;
4) ajakava ja kestvus;
5) võimalikult detailne eelarve, milles kajastuvad oma- ja kaasfinantseeringud;
6) projekti juhi kontaktandmed ja teised projekti kaasatud isikud/organisatsioonid;
7) soovituskiri.
Projektitaotluste esitamise tähtaeg on 1. märts 2018.
Projektitaotluse vormi leiab Eesti Kirikute Nõukogu koduleheküljelt aadressil
www.ekn.ee/www_tekstid/projektitaotlus.doc
Taotlused esitada paberkandjal aadressile Tehnika 115, Tallinn 10139 või digiallkirjastatuna  e-postiga ekn@ekn.ee.
Eesti Kirikute Nõukogu, tel 646 1028, 512 2564; ekn@ekn.ee.

Ükski, kes on pannud käe adra külge ja siis vaatab tagasi, ei kõlba Jumala riigile! (Lk 9:62)