Slava Ukraine
Esileht » Teated ja Kuulutused » Teated »

Eesti Kirikute Nõukogu kuulutab välja konkursi

26.01.2010 | | Rubriik: Teated

Taas kuulutab Eesti Kirikute Nõukogu välja oikumeeniliste projektide konkursi.
Esitatavad taotlused peavad vastama alljärgnevale tingimusele: projekt teostatakse Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskirikute, nende allasutuste, koguduste, koguduste liikmete või oikumeeniliselt orienteeritud  kristlike organisatsioonide poolt laiemalt kui ühe liikmeskiriku huvide teenimiseks.
Taotluses palume projekti kohta esitada järgmised andmed: projekti nimi, eesmärk/oodatav tulemus, sihtgrupp, ajakava ja kestvus, võimalikult detailne eelarve ja teised võimalikud sponsorid ning omafinantseerimine, projekti juht ja tema kontaktandmed ning teised projekti kaasatud isikud.
Taotlusele võib lisada soovituskirja.
2010. aasta projektitaotluste esitamise tähtaeg on 1. märts.

Projektitaotluse vormi leiab Eesti Kirikute Nõukogu koduleheküljelt aadressil www.ekn.ee/www_projektitaotlus.doc
Taotlused esitada aadressil Tehnika 115, Tallinn 10139. Info tel 6646 1028,  512 2564 või ekn@ekn.ee.

Kristus Jeesus on kõrvaldanud surma ning on evangeeliumi kaudu toonud valge ette elu ja kadumatuse. (2Tm 1:10)