Slava Ukraine
Esileht » Teated ja Kuulutused » Teated »

Eesti Kirikute Nõukogu kuulutab välja konkursi oikumeenilise aastapreemia tiitlile

21.10.2020 | | Rubriik: Teated

Eesti Kirikute Nõukogu oikumeeniline aastapreemia 2020 antakse silmapaistvate saavutuste eest Eesti ühiskonda edendanud oikumeenilistes valdkondades. 

Preemia laureaadiks võib saada inimene, inimeste rühm või organisatsioon, kes oma isiku või tegevusega on kehastanud Kiriku kui Kristuse Ihu ühtsust selle mitmekesisuses ning edendanud seeläbi Eesti ühiskonna arengut ühes või teises eluvaldkonnas. 

Ettepanekud oikumeenilise aastapreemia kandidaatide osas esitada kirjalikult 9. novembriks Eesti Kirikute Nõukogule aadressile Tehnika 115, 10139 Tallinn või digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile ekn@ekn.ee. 

Ettepanekus esitada järgmised andmed: kandidaadi nimi; kandidaadi kontaktandmed; kandidaadile preemia andmise põhjendus; lühike kirjeldus kandidaadi elu- ja teenistuskäigust; vähemalt üks soovituskiri.

Kandidaate võivad esitada kõik Eestis alaliselt elavad isikud ja organisatsioonid. Kandidaadiks ei saa ennast ise esitada. Ettepanek peab olema varustatud esitaja aadressi ja telefoninumbriga. 

Eesti Kirikute Nõukogu jätab endale õiguse teha kandidaadi kohta täiendavaid järelepärimisi.

Info: Eesti Kirikute Nõukogu sekretariaat, Tehnika 115, Tallinn 10139. Tel 646 1028; ekn@ekn.ee.

Igaühelt, kellele on antud palju, nõutakse palju, ja kelle hoolde on jäetud palju, sellelt küsitakse veel rohkem. (Lk 12:48)