Esileht » Teated ja Kuulutused » Teated »

Eesti Kirikute Nõukogu kaks konkurssi

21.10.2009 | | Rubriik: Teated

1. Eesti Kirikute Nõukogu oikumeeniline aastapreemia 2009 antakse silmapaistvate saavutuste eest Eesti ühiskonda edendanud oikumeenilistes valdkondades.
Preemia laureaadiks võib saada inimene, inimeste rühm või organisatsioon, kes oma isiku või tegevusega on kehastanud Kiriku kui Kristuse Ihu ühtsust selle mitmekesisuses ning edendanud seeläbi Eesti ühiskonna arengut ühes või teises eluvaldkonnas.
2. Eesti Kirikute Nõukogu aastapreemia 2009 sotsiaaltöö valdkonnas, mis antakse välja silmapaistva tegevuse eest elanikkonna sotsiaalse teenindamise sfääris.
Preemia laureaadiks võib saada inimene või inimeste rühm, kes on kaasa aidanud Eesti ühiskonna teenimisele sotsiaaltöö kaudu.
Ettepanekud kandidaatide osas esitada 10. novembriks Eesti Kirikute Nõukogule aadressil Tehnika 115, 10139 Tallinn, tuues ära järgmised andmed:
1. kandidaadi nimi;
2. kandidaadi kontaktandmed;
3. preemia andmise põhjendus;
4. lühike kirjeldus kandidaadi elu- ja teenistuskäigust;
5. vähemalt üks soovituskiri.
Kandidaate võivad esitada kõik Eestis alaliselt elavad isikud. Kandidaadiks ei saa ennast ise esitada. Ettepanek peab olema varustatud esitaja aadressi ja telefoniga. Eesti Kirikute Nõukogu jätab endale õiguse teha kandidaadi kohta täiendavaid järelepärimisi.
Info tel 646 1028 või ekn@ekn.ee

See ongi võit, mis on võitnud ära maailma – meie usk. (1Jh 5:4c)