Slava Ukraine
Esileht » Uudis » Viimases Numbris »

Eesti Kirikust nr 49 saate lugeda veel:

29.11.2006 | | Rubriik: Viimases Numbris

1. lk

Meelis-Lauri Erikson,Kadrina Katariina koguduse õpetaja. Kadrina koguduse suurpäev

Kadripäeval, 25. novembril pidas Kadrina kogudus 775. aastapäeva.

2. lk

Mari Paenurm. Euroopa Kirikute Konverentsi delegaadid kohtuvad Tallinnas

7. detsembril kogunevad Tallinnas Euroopa Kirikute Konverentsi (EKK) delegaadid, et valmistuda järgmise aasta septembri algul Rumeenias Sibius toimuvaks kolmandaks Euroopa oikumeeniliseks assambleeks.

Indrek Vaino. Kirikuvalitsus arutas väljasõidul arengukava

21. ja 22. novembril toimus konsistooriumi väljasõiduistung Hallistesse.

EK. E.E.L.K. Saksamaa praostkonna sinodilt

12. novembril toimunud Saksamaa praostkonna sinodil valiti praostiks Merike Schümers-Paas.

EK. Professor Tasmuth sai rektoriks

20. novembri Usuteaduse Instituudi (UI) nõukogu korralisel koosolekul oli kolm päevakorrapunkti: professori valimine, rektori valimine ja järgmise aasta eelarve kinnitamine.

PRAOSTKONNA UUDISED

3. lk

Juhani Jaeger, EELK arengukava projektijuht. Alguses oli sõna

Lõppev sügis on toonud praostkondadesse arutelud EELK tuleviku üle.

Jaan Lahe, Viimsi koguduse õpetaja ja Usuteaduse Instituudi õppejõud. Mõistuse kaitseks

Olen veendunud, et haridusnõuete alandamine vaimulikele, mille üle viimasel ajal on palju arutatud, mõjuks meie kirikule saatuslikult. Kuna kirikuõpetaja peab töötama ajaloolise piiblitekstiga, eeldab see korralikku akadeemilist pagasit.

RAAMATULETILT

4. lk

Küllo Arjakas, Riigikogu liige, Eesti Keskerakonna poliitiline sekretär. Perekonnast ja poliitikast

Justiitsministeeriumis pikalt ette valmistatud perekonnaseadust ja pärimisseadust ei jõua Riigikogu praegune koosseis enam menetleda. Uued seadused puudutavad aga lähedalt väga paljusid inimesi, kel abielulist ühisvara.

Sirje Semm. Peterburi Jaani kirik renoveeritakse riigieelarvest

Valitsus kiitis 9. novembri istungil heaks ja kinnitas vajadust edasiseks tööks ja täpsustusteks ehituslepingu tingimuste osas, et alustada Peterburi Jaani kiriku taastamist kirik-kontserdisaali ja kultuurikeskusena.

Mari Paenurm. Lisaeelarvest toetust kirikutele ja usuorganisatsioonidele

Möödunud nädalal võttis Riigikogu 66 poolthäälega pärast kolmandat lugemist vastu selle aasta riigieelarve lisa.

5. lk

Mari Paenurm. Liturgiauuendustest meie kirikus

Liturgiline komisjon on esitanud eelnõuna uue jumalateenistuste ja kiriklike talituste käsiraamatu, agenda. Eesti Kirik tegi sel puhul intervjuu komisjoni sekretäri Peeter Paenurmega.

Helika Gustavson, Kirikumuusika Liidu peasekretär. Kingime lastele uued jõululaulud

Peagi on saabumas jõuluaeg – armastatud jõululaulude laulmise aeg. Kes meist kujutaks ette jõule ilma lauludeta «Püha öö», «Neil karjastel väljal», «Valged jõulud»…

Avo Suurvärav. Kirikukontsert Rootsis

Göteborgi Eesti Segakoor esines hingedepäeva jumalateenistusel Stockholmi Mikaeli kirikus, koori juhatas Lea Salumäe.

EK. Vanade aegade meenutuseks

Laupäeval kanti Oleviste kirikus ette Jimmy Owensi muusikal «Kui mu rahvas».

6. lk

Sirje Semm. Jumala ligioleku äratundmine

Peeteli kirikus pühitseti diakoniametisse Toivo Treiblut (43).

EK. Valga praostkonnal uus vikaardiakon

Pühapäeval, 26. novembril ordineeriti Nõo Püha Laurentsiuse kirikus diakoniks Kaido Metsoja, kellest saab Valga praostkonna vikaardiakon.

Vallo Ehasalu, Elva koguduse õpetaja. Elvalased külas sõpruskogudusel Perniös

Perniö asub Helsingi ja Turu vahel kitsa merelahe ääres. See on piirkond, kus asustustihedus on lõunamaiselt kõrge ja kultuur vana. Kui Elva koguduse esindus sõpruskogudusel külas käis, ei arvanud keegi, kui palju tahkusid see reis Perniöst avab.

Tiiu Pikkur. Toomkirikus ungarikeelsed jumalateenistused

Pühapäeval, 19. novembri pärastlõunal oli Tallinna Tooomkirikus ungarikeelne jumalateenistus, kus kirikulised peamiselt Eestis elavad ja töötavad ungarlased. Õpetaja Molnįr-Veress Pįl sõitis kohale Rootsist.

7. lk

Monika Reedik. Kui koputatakse, siis avame igal juhul

Tallinnas Kopli tänav 30a asuv kristlik laste tugikeskus Tähetorn on oma viie tegutsemisaasta jooksul olnud toeks põhikooliealistele lastele, kelle vanematel ei ole ühel või teisel põhjusel alati võimalik oma lapse eest piisavalt hoolitseda.

Mari Paenurm. Püha Rist meie seas ja meie hinges

Juba mõnda aega on meie kirikutes olnud kuulda «Püha risti ringkäiku», regivärsilise Villem Grünthal-Ridala poeemi «Püha rist» katkendeid, mille on laulusse pannud Mikk Sarv ja Anne Maasik koos teiste muusikutega.

Eesti Kirik küsis viisi saamise ja laululoo kohta Mikk Sarvelt.

8. lk

Maarja Vannas. Mäe poole minek

Jüri Arraku 70. sünnipäevaks seati Kumu kunstimuuseumis üles näitus «Tagasivaatav mees», mis keskendub kunstniku varasele, ANK-aegsele ja vahetult rühmitusejärgsele perioodile 1960. aastatel ja 1970. aastate alguses.

Tarmo Toom, teoloogiadoktor. Vanade Piiblite näitus Ameerikas, 1, (järgneb.).

, 1, (järgneb.).

21. oktoobrist 7. jaanuarini on Ameerikas Washington DCs erakordne vanade Piiblite ja Piibli käsikirjade näitus «Algus: Piiblid enne aastat 1000».

9. lk

Tiiu Pikkur. Hindamatud arhiividokumendid Toomkiriku võlvide alt

Toomkirikust leitud tuhatkond arhivaali ootab korrastamist.

Rita Puidet. Parim paik ilmas on kodu

25. novembril 1906 sündis Võrumaal Kanepi kihelkonnas Krootusel Johannes Sild.

Liina Raudvassar. Pooleldi luule, pooleldi dokument

Uku Masingu kolleegium ja kirjastus Ilmamaa on lugejateni toonud raamatu «Uskuda, elada», mis sisaldab Uku Masingu 59 kirja Jaan Kiivit seniorile. Koostanud Hando Runnel, toimetanud Siiri Ombler ja Urmas Nõmmik. 410 lk.

10. lk

Helinaid igaviku teelt, 7, (järgneb).

, 7, (järgneb).

Marek Roots. Sven Danell – eestlaste hea ja ustav sõber. (Algus eelmises EKs.).

. (Algus eelmises EKs.).

Valmistage Issanda teed; vaata, Issand Jumal tuleb jõuliselt! (Js 40:3a,10a)