Slava Ukraine
Esileht » Uudis » Viimases Numbris »

Eesti Kirikust nr 48 saate lugeda veel:

23.11.2005 | | Rubriik: Viimases Numbris

1. lk

Anna-Liisa Vaher. Aastad täis rõõmu

16. novembril möödus Anna ja Järva-Peetri
kogudust teeniva kirikuõpetaja Lea Heinaste sünnist 60 aastat. Viimased
kümmekond aastat on ta olnud EELK teenistuses.

Liina Raudvassar. Tööpõlluks luterlik kirik

Möödunud nädalal jõudis raamatulettidele
kirikuõpetaja August Aurumäe mälestusteraamat «Hiiobi õnnistus», milles autor
oma imetlusväärsele mälule toetudes kirjeldab talle omase põhjalikkusega
sündmusi, olukordi ja inimesi läbi kogu oma pika elu (1895–1976).

 

2. lk

Kaie Ilves, Lääne Elu. Tegijad pälvisid tunnustust

Muinsuskaitseamet jagas aukirjad
restauraatoreile, kes ligi poolteist aastat Martnas ja Noarootsis tööd tegid

EK. Eesti Kirikute Nõukogu tegi otsuseid

Eesti Kirikute Nõukogu (EKN) töökoosolekul
kinnitati 2005. aasta oikumeeniliste aastapreemiate laureaadid.

EK. Ülevärvimine on kahjustanud muinsusi

Ennistuskoja Kanut eksperthinnang Vigala
kiriku ülevärvitud barokse altariseina ja kantsli kohta kinnitab muin-

suskaitsjate algset kartust: ülevärvimine
on pöördumatult kahjustanud mõlemat mälestist. Ekspertide hinnangul on edasise
tegevussuuna kujundamisel valida mitme halva variandi vahel.

Kristel Neitsov. Riik toetab vanausuliste kultuuri

1. novembril kohtus regionaalminister Jaan
Õunapuu Jõgeva- ja Tartumaa vanausulistega. Siseministeerium on Peipsi-äärse
vanausuliste kultuuri säilitamiseks eraldanud selle aasta lisaeelarvest miljon
krooni.

 

3. lk

Peaminister Andrus Ansipi kõne Peaminister Andrus Ansipi ettekanne konverentsil «Kristlikud
väärtused Eesti poliitikas» 11. novembril Lillepaviljonis. Kasvame
kristlikel juurtel

Ursula Haava, Eesti Kirikuloo Seltsi
sekretär. Kui õpetajad pühitsesid heeringalaevu, tapamaju ja mootorpritse

Nii taunis õp Harri Nuudi 1937. aasta
usuteadlaste konverentsil vaimulike suutmatust seista oma ameti autoriteedi
eest. Sellel ja teistelgi põnevatel teemadel kõneldi 10. novembril Tartus peetud
järjekordsel Eesti Kirikuloo Seltsi kõnekoosolekul. Seekord oli jutuks EELK
1920.–1930. aastatel ja ettekandjateks pastoraalseminari üliõpilased Anna-Liisa
Vaher, Kaisa Kirikal ning usuteaduse magistrant Tõnis Kark.

 

4.lk

EELK XXVII Kirikukogu liikmete fotod

EK. 29.–30. novembrini toimub Tallinnas
EELK XXVII Kirikukogu 1. istungjärk.

Uue kirikukogu esimese istungjärgu
päevakorras on konsistooriumi assessorite ja kantsleri ning kirikukohtu,
komisjonide ja nõukogude liikmete valimised. 2006. aasta eelarve eelnõu läbib
kaks lugemist.

 

5. lk

Piret Annus, Muinsuskaitseameti
õigusnõunik. Muinsuskaitseseadus aitab vältida ettevaatamatut tegevust

Seaduse mõte on paika panna põhilised mängureeglid,
mille piirides toimetamine peaks tagama Eesti mitmekesise kultuuripärandi
säilimise.

Krista Kodres, Eesti Kunstiakadeemia kunstiajaloo
professor. Vaene Vigala

Vigala altari ja kantsli juhtum
näitlikustab – paraku väärtuslike kiriku- ja kultuuriajaloo objektide arvel –
vähemalt kahe probleemi olemasolu.

Tiina-Mall Kreem, kunstiajaloolane. Christian Ackermann
tähelepanu keskmes

Põhjus, miks Christian Ackermanni nimi nüüd
korraga ka nende suus on, kes temast kunagi varem kuulnud pole, on Vigala kirikus
juhtunus. Ma ei hakka seda kordama, vaid püüan rääkida meistrist endast.

 

6. lk

Rita Pokk. Jaganud ohtralt Jumala tarkust

Kirikuaasta alguses esmaspäeval, 28.
novembril saaks praost Richard Koolmeister 100aastaseks.

Aino Pähn. Ühe vaimuliku elulugu

Elmar Pähn sündis Võrumaal Nursis 18.
novembril  1908. a lasterikkas taluperes.

Valter Vaasa, praost emeeritus. Mitmekülgne vend

23. oktoobril täitus aasta, mil saadeti
viimsele teekonnale kirikuõpetaja teoloogiaprofessor Evald Saag.

See ei sünni väe ega võimu läbi, vaid minu Vaimu läbi, ütleb vägede Issand. (Sk 4:6)