Slava Ukraine
Esileht » Uudis » Viimases Numbris »

Eesti Kirikust nr 33 saate lugeda veel:

16.08.2006 | | Rubriik: Viimases Numbris

1. lk

Rita Puidet. Viimsis olid kõneks keskkonnaprobleemid

9. augustil tutvus Viimsi vallaga president
Arnold Rüütel abikaasa Ingridiga. Neid saatsid Viimsi vallavanem Urmas Arumäe,
Harju maavanem Värner Lootsmann jt.

 

2. lk

Meeli Pärtelpoeg. BIEN-festival ühendab noori idast ja
läänest

31. juulist 4. augustini toimus Tallinnas
traditsiooniline BIEN-festival (Baltic Intercultural and Ecumenical Network),
mille teemaks seekord oli «Mida sa näed?».

Rita Puidet. Letipeal mälestati hukkunuid

8. augustil pidas Kunda, Lüganuse ja
Viru-Nigula koguduse diakon Heinar Roosimägi Letipea neemel mõrvaohvrite
mälestuskivi juures palvuse.

UUES AMETIS

2. juulil ordineeriti Saarde kirikus
diakoniks Tartu Teoloogia Akadeemia tudeng Arvet Ollino, kes on määratud
teenima Pärnu praostkonna vikaardiakonina.

PRAOSTKONDADE UUDISED

 

3. lk

Tunne Kelam. Viisteist aastat Eesti Vabariigi taastamisest

Eesti Vabariigi iseseisvuse taastamine on
vaieldamatult meie ajaloo suurim ime.

Anna-Liisa Vaher. Usuteaduse Instituudis midagi täiesti
uut

Peagi algaval õppeaastal teeb Usuteaduse
Instituut algust diakooniatöö juhtimist käsitleva magistriprogrammiga. Tegemist
on esimese sellealase koolitusega Euroopas.

Martin Lutheri Ühingu teesid vaimulikust ametist  

 

4. lk

Liina Raudvassar. Leer – koguduse nurgakivi

Suvi ei ole ainult puhkuse aeg, vaid pakub
mitmes koguduses võimalust osaleda leeritundides, et end täieõiguslikuks
koguduseliikmeks ette valmistada.

Mihkel Kukk, hooldajaõpetaja. Järvakandi Pauluse kirik
10aastane

18. augustil 1996. aastal pühitses
peapiiskop Jaan Kiivit Järvakandi alevisse esimese luterliku kiriku.

Elke Unt. Diplomitööks akordionimissa

TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia
kirikumuusik-muusikaõpetaja eriala diplomand Riina Grencšteini lõputöö saab
teoks taasiseseisvuspäeval, 20. augustil Viljandi Pauluse kirikus kell 11.          

Lea Jürgenstein. Saksa noored külas Haapsalus

4.–15. augustini oli Lääne praostkonna
noortel külas tosinkond eakaaslasi Saksamaalt Schmalkaldeni
sõpruspraostkonnast.

 

5. lk

Ethel Kings. Hääletusretk hääletavate munkade juurde

Munklus otsib alati lihtsust ja isetust
ning toetub Jumalale oma igapäevastes tegevustes tehes kõike Jumala auks ja
Tema au avalikuks saamiseks. Tiberiaadi munkade puhul piisas otsa vaatamisest,
et tunda nende lihtsust, isetust ja nende keskel viibivat elavat Kristust.

Anna-Liisa Vaher. Rukkimaarjapäev ehk Maarja taevassevõtmise
püha

15. augustit tuntakse enamjaolt
rukkimaarjapäeva nime all, kristlaste jaoks on tegemist aga Neitsi Maarja
surmapäeva ehk Maarja taevassevõtmise pühaga.

EESTI KIRIK KÜSIB

Vastavad Kaido Soom, Tartu praostkonna
vikaarõpetaja, Tartu Ülikooli usuteaduskonna õppejõud; Allan Praats, Koeru
koguduse õpetaja; Elve Bender, Koeru koguduse abiõpetaja.   

 

6. lk

RASKED KOHAD PIIBLIS, IX

Teoloogiadoktor Toomas Paul. Patt surmaks

Ta on väga suur palvetaja ja Piibli lugeja,
rohkem selline omaette olija. Tal on mure oma mehe üle, kes olevat kurjade
deemonite meelevallas, ja kelle eest ta palvetab. Ta luges 1. Johannese kirja
5:16-18 ja küsis: milline patt on surmaks. Jäin vastuse võlgu.

Kas dr Toomas Paul selgitaks seda
kirjakohta?

Kirjast toimetusele

Rita Puidet. Andnud au Isale, Pojale ja eesti rahvale

Detsembris 325 aastat tagasi suri Kullamaal
kirikuõpetaja Heinrich Göseken, kes oma käegakatsutava, ent veel enam tänaseks
tajutamatu tegevusega on mõjutanud eestlaste arengulugu.

Rita Puidet. Hinnanud vaimsuse noorust

30. juulil möödus 100 aastat õpetaja Konstantin
Küti sünnist.

Inimese Poeg on tulnud otsima ja päästma kadunut. (Lk 19:10)