Slava Ukraine
Esileht » Uudis » Viimases Numbris »

Eesti Kirikust nr 28 saate lugeda veel:

21.06.2006 | | Rubriik: Viimases Numbris

2. lk

Tiiu Pikkur. Aktiivne kommunikatsioon on
elu ja surma küsimus

Mis on suhtekorraldus, kas seda on kirikus
vaja, kas kiriku avalikud suhted on midagi erilist – selle kõige üle arutleti
paari päeva jooksul juuni alguses Tallinnas peetud Euroopa luterlike
vähemuskirikute kommunikatsiooninõukogu (KALME) seminaril.

Tõnu Veldre. Mälestusrist Martin Körberi hauale

Saaremaal Kudjape surnuaial avati
mälestusrist Anseküla kirikuõpetaja Martin Georg Emil Körberi haua.

PRAOSTKONDADE UUDISED

 

3. lk

Randar Tasmuth, UI rektori kt. EELK UI
usuteaduskonnas vastuvõtt nelja õppekava alusel

Kuuekümneaastase ajalooga instituudis on
kujunenud alused ja rajatud võimalused nii edukaks tasemeõppeks kui ka
igakülgseks teoloogiliseks teadustööks.

Lea Jürgenstein. Vanglakaplanid kohtusid Soomes

5.–9. juunini viibisid Eesti
vanglakaplanite esindajad Soomes Turu linnas, kus Rahvusvaheline
Vanglakaplanite Assotsiatsioon (IPCA) korraldas Läänemere maade vanglakaplanite
konverentsi.

Meeli Pärtelpoeg. Oikumeenilisel õppekursusel räägiti
misjonist

Võru koguduse õpetaja praost Andres Mäevere
võttis EELK esindajana osa 8.–17. maini Saksamaal Baieris toimunud
oikumeenilisest õppekursusest «Euroopa kui misjonipiirkond», mille viis läbi
Baieri Evangeelse Luterliku Kiriku oikumeenia osakond.

Laine Pootsmaa. Nissi toodi tervitussoove

Nissi palvemaja 113. aastapäeva nelipüha
laupäeval alustas palvela vanemvend Jüri Pootsmaa Jesaja raamatu 30. peatüki
salmidega 1–3 ja 19.

 

4. lk

Piret Aidulo. Silmapaistva muusiku mälestuseks

Tallinna Kaarli kirikus esitleti Hella
Tedderi segakoorilaulude heliplaati «Sull’ olgu au».

Kaie Mölter. Tulekahju kirikus ei jätnud kontserti ära

Laevapiletid juba ostetud, lihvis Viljandi
Jaani koguduse naiskoor Iris Porvoo toomkirikus kõlama kavandatud
kontsertkava,  kui 29. mai uudistes
kiriku põlemisest teatati.

80 AASTAT TAGASI

Mati Märtin. Juuni 1926

Suvi on meil ikka olnud laulupidude aeg. Ja
laulupidudel pidi kindlasti kõlama ka vaimulik koorilaul.

Lea Jürgenstein. Maakonnaleht toetab oreli
restaureerimist

Juuru Mihkli Kiriku Taastamise Fond ja
Rapla maakonna ajaleht Nädaline sõlmisid 6. juunil aastase lepingu, mille järgi
ajaleht kohustub kajastama kiriku oreli taastamiseks korraldatud avalikke
ettevõtmisi.

 

5. lk

Sirje Semm. Euroopa Liidu toetus jõuab ka kogudusse

Võnnu koguduse diakon Urmas Paju on teinud
head tööd ja suutnud kahel korral kogudusele kiriku remondiks saada toetust
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametist (PRIA) külade taastamise ja
arendamise meetme läbi. Täna jagab ta EELK majandusnõukogu liikmena oma
kogemusi ning innustab teisigi  astuma
toetuste taotlemise ja projektide kirjutamisel oskust ja visadust nõudvale
teele.

Meeli Pärtelpoeg. Kinnisvara saab olla kogudusele tulutoov

Tartu Peetri koguduse kolm maja saavad uue
väljanägemise ja rakenduse. Kogudus on sõlminud lepingu Kiriku Varahaldusega,
kes renoveerib majad ja korrastab ümbruse.

 

6. lk

Liina Raudvassar. Akadeemiline leer – mis see on?

Vähemalt paar korda aastas võib Kolga-Jaani
kirikuküla vahel kohata akadeemiliste organisatsioonide värvides inimesi.
Põhjus on kiriklik – neid toob siia nn akadeemiline leer, mille ellukutsujaks
ning elushoidjaks on kohalik õpetaja alates sajandi algusest.

Meeli Pärtelpoeg. Pidulik päev Hageris

Tänavu möödub 765 aastat Hageri
esmamainimisest.

Kadri Pulk. Reigi kogudus külastas sõpru Blidö saarel

Rootsi kuningriigis viibis kümme Reigi
koguduse inimest. Käidi külas sõpruskogudusel Blidö saarel, mis asub
hiidlastele tuttava Norrtälje linna lähedal.

Rita Puidet. Ajakirjanikud olid väljasõidul Kullamaal

Juba 10. korda korraldas Eesti Ajakirjanike
Liit eesotsas Lääne maavalitsuse pressisekretäri Ene Pajulaga tutvumispäeva
Läänemaale, sedapuhku käidi Kullamaa vallas.

 

7. lk

Liina Raudvassar. Kahe kodu eestlased

Kevadekuulutajateks või kahepaikseteks
võiks kutsuda neid eestlasi, kes suveks isade maale tulevad, ent külmema
aastapoole mõnel soojemal maal veedavad.

Hedi Vilumaa, Kõpu Peetri koguduse õpetaja. Uus maal
käärkambris

Kolmainupühal pühitseti Kõpu Peetri
koguduses käärkambri altarimaal «Kristuse kirgastamine», mille maalis ja kinkis
kogudusele Suure-Kõpu mõisnike perekonda kuuluv Viljandi kunstiklubi ja Kõpu
koguduse liige Elma Tomson-von Stryk.

Sirje Semm. Armastusega läbi elu

Anne Schotter (70) peab oma elus
jälgejätnud teoks kristliku kodu rajamist ja tööshoidmist.

 

8. lk

Lehekülje koostanud Rita Puidet. Kogudus seisab hea maine
eest

1977. aastal sai Valga koguduse õpetajaks
siin sündinud ja koolis käinud ajaloohuviline Peep Audova.

Suure talu mõõtu pill

Valga Jaani kiriku uhkuseks on 2004. aastal
restaureeritud orel. 1. septembril möödub 13 aastat päevast, mil kogudusse tuli
organistina tööle Jüri Goltsov.

Vanast majast ammutatakse usaldust ja uudiseid

Valga diakooniamaja uks avaneb ja sulgub,
jälle avaneb ja sulgub, kui ühel kaunil kevadpäeval seal külas käisin.

 

9. lk

RASKED KOHAD PIIBLIS,VIII

Toomas Paul. Keera ette teine põsk!

Kõige levinum Piibli kasutamise viis on
käsitada teda oraakliraamatuna – lüüa lahti suvalisest kohast ning võtta pöidla
alla sattunud salm Jumala osutusena. Nii oli see munkluse rajaja püha
Antoniusega, kes võttis endale määratud manitsusena juhtumisi ettejäänud sõnu
Mk 10:21, ja püha Augustinuse pöördumisel, kui üks hääl talle kordas «Võta ja
loe!» (ld tolle lege) – ta luges Rm 13:13j ning see valgustas teda lõplikult
(Pihtimused VIII, 29).

Pia Paris. Palved ja laulud tõid kokku Pärnusse

Aastate jooksul on Eesti ja Läti noored
käinud Taizés ja Taizé aastavahetuse kokkutulekutel erinevates Euroopa
linnades. Kuid sel aastal tuli Taizé koos laulude, palvuste, teemarühmade ja
kõige muu sinna juurde kuuluvaga esimest korda Eestisse.

 

10. lk

Kadri Pulk.Tobiase ümbermatmisest 14 aastat hiljem

29. mail möödus Hiiumaalt pärit suurkuju,
helilooja Rudolf Tobiase sünnist 133 aastat. Tobiase kujunemisest, õpingutest
ja tegutsemisest muusikuna nii Eestis, Peterburis kui ka Saksamaal on võimalus
mitmelt poolt teavet saada. Vähem teada on suure muusiku põrmu teekond vanemate
hauaplatsi kõrvale Kullamaa kalmistule.

Rita Puidet. Lühike valus saatus – Hendrik Neemekuru

13. juunil uue kalendri järgi möödus 100
aastat kirikuõpetaja Hendrik Neemekuru 
(Karl Heinrich Oksermanni) sünnist.

Õige ametivalik

22. juunil möödub 100 aastat Friedrich Uuspõllu
(Neufeldti) sünnist.

Inimese Poeg on tulnud otsima ja päästma kadunut. (Lk 19:10)