Esileht » Arvamused » Juhtkiri »

Eesti Kiriku uus aasta

13.01.2021 | | Rubriik: Juhtkiri

Alanud on Eesti Kiriku 98. aasta. Leht on kodumaal taasilmunud üle 30 aasta viie peatoimetaja juhtimisel. 16. veebruaril 1990 kinnitas peapiiskop Kuno Pajula nädalalehe Eesti Kirik vastutavaks toimetajaks Põltsamaa koguduse õpetaja Joel Luhametsa, kes juhtis toimetust kaks aastat. Evar Post ja Villu Jürjo olid peatoimetaja ametis kumbki ühe aasta. Neljas peatoimetaja Kadri Ugur juhtis ajalehte poolteist aastat. Viies peatoimetaja Sirje Semm on ametis 17. jaanuarist 1996 – veerand sajandit. Palju õnne ja sügav kummardus. Sirje Semm on nähtus Eesti ajakirjandusmaastikul – kõige pikemat aega ühe ajalehe peatoimetaja. Kindlasti väärib ta ka riiklikku tunnustust. Maailm on selle ajaga vägagi palju muutunud ja Eesti Kirik on täitnud oma ülesannet vastavalt võimalustele. 

16. septembril 2020 toimus EELK meedia ja avalike suhete komisjoni laiendatud koosolek kirikumeedia teemal. Kõnelesid Sirje Semm, Regina Hansen, Toomas Nigola, Riina Sildvee ja Väino Koorberg.

Peatoimetaja Sirje Semm tõi esile Eesti Kiriku eesmärgid. EELK konsistooriumi avalike suhete spetsialist Regina Hansen rääkis koos peapiiskop Urmas Viilmaga asutatud infoväravast E-Kirik. Meediakanalite Eesti Kirik ja E-Kirik rollidest kõnelnud ajakirjanik Väino Koorberg ütles, et sõnumi kuuldavaks tegemiseks tuleb ühendada jõud. Kiriku meedia on missioonitöö, mida ei tehta raha pärast. Kõige olulisem roll on olla mõttevahetuste kanal teoloogilistes küsimustes. Vaja on töötada Eesti Kiriku veebiküljega ja juhtida seniseid lugejaid tarbima ajalehe sisu ka veebi vahendusel. Kasvatada uut lugejapõlvkonda, kes paberi juurde ei pöördu, kuid vajab informatsiooni kiriku tegevusest, inimestest ja rollist ühiskonnas. Koorberg rõhutas, et kirik peaks panema kogu oma meedia sama sammu käima. 

Mida lugejad arvavad, seda saab FB lehelt lugeda: Jõhvi koguduse sekretär Anneli Lein: „Kolmapäeva hommikud on toredad – tööle tulles ootab mind juba postkastis ajaleht Eesti Kirik. Huvitav on lugeda koguduste tegemistest-toimetamistest, arutlusi ja ettekandeid teoloogia valdkonnas ning kultuuri ja ajaloo rubriike. Ajaleht on olnud mulle ustavaks ja toetavaks kaaslaseks juba aastakümneid nii tööalaselt kui ka isiklikus usulises kasvamises.“ Rannu koguduse juhatuse esimees Jaan Eensaar: „Minu esimene kokkupuude ajaleht Eesti Kirikuga oli lapsepõlves vanaema juures. See oligi lihtsalt vanaema leht, mida ainult vanaema luges. Nüüd loen Eesti Kirikut ise ja see on ainuke paberleht, mis mulle koju jõuab. Rahustav on lugeda sealt häid tekste oma kristlastest sõprade sulest.“ Teoloogiaprofessor Thomas-Andreas Põder: „Mina loen Eesti Kirikut, kuna see on evangeelse luterliku kiriku laiapõhjalisim suhtluse ja enesepeegelduse platvorm. Siin kirjutatakse meie kirikuelu tegelikkusest ja arutletakse selle võimalikkuste üle. Siin mõtestatakse praegust olukorda ja küsitakse, millisesse homsesse oleme kutsutud. Mõõdupuuks on seejuures ühise elu läte – evangeelium.“ Kirikumuusik ja vikaarõpetaja Kristel Neitsov-Mauer: „Kuigi elan ja töötan Saksamaal, on Eesti kirikus toimuv mulle endiselt väga oluline, sellepärast loen Eesti Kirikut suure huviga. Lehe kaudu kohtun oma vanade kolleegide ja sõpradega ning saan osa aktuaalsetest arengutest Eesti religioossel maastikul.“ Tõnu Lehtsaar: „Mina tellin Eesti Kirikut selle sisu pärast. Aitab vaimu värske hoida ja usuilmas orienteeruda.“

Ajalehe seisukohalt on oluline säilitada ja kasvatada lugejaskonda. Viis aastat tagasi oli lehel 1376 püsitellijat kodumaal. Lehe tiraaž on püsinud kümme aastat samas suurusjärgus – umbes 2000. Käesoleva aasta alguses oli püsitellijaid 1436. Mõnegi päevalehe tiraaž on 10 aastaga langenud kümneid protsente. Õpetajate Lehe tiraaž on näiteks 2600 ja tellijaid on 2178.

Eesti Kiriku toimetuses on tulemas muudatus. Peatoimetaja Sirje Semm on palunud ennast töölt vabastada ja jääda pensionile. Kirikuvalitsus tegi oma 12. jaanuari koosolekul sihtasutuse Ajaleht Eesti Kirik nõukogule ettepaneku määrata Liina Raudvassar SA Ajaleht Eesti Kirik juhataja kohusetäitjaks ja peatoimetaja kohusetäitjaks. Liina Raudvassar on lõpetanud Tartu Ülikooli ajakirjanduse ning usuteaduse alal. Soovin, et ajalehe juhtimise üleandmine toimuks heas ja loomingulises õhkkonnas. 

Tänan kõiki Eesti Kiriku lugejaid, tellijaid ja toetajaid ning soovin õnnistatud aastat. Ärge unustage palvetamast meie ajalehe ja kõigi kaastööliste eest. Õnnitlen ja tänan ajalehe Eesti Kirik peatoimetajat Sirje Semmi ja soovin õnnistust lehe toimetusele. 

 

 

 

 

Tiit Salumäe,

piiskop

Tulge ja vaadake Jumala tegusid, kes on kardetav oma tegemistes inimlaste juures. (Ps 66:5)