Esileht » Uudis » Uudised »

Eesti Kirik küsib

02.09.2009 | | Rubriik: Uudised

Kuigi üldine koondamislaine näib olevat vaibunud, kasvavad töötuse numbrid. Iga päev kaotavad töö kümned inimesed. Kuidas peaks toimima äsja töötuks jäänu?

Jalmar Mandel, töötukassa Tartumaa osakonna juhataja:
Töö kaotus on elukorralduses muutusi põhjustav juhtum, kuid see ei ole katastroof, vaid võib avada uksed uutele väljakutsetele. Töötukassal on töö kaotanule pakkuda erinevaid teenusi ja toetusi. Et abi saada, tuleks ennast esmalt töötu või tööotsijana arvele võtta. Selleks on vaja pöörduda lähimasse töötukassa osakonda ning esitada töötuna arvelevõtmise avaldus (võimalik välja trükkida töötukassa kodulehelt www.tootukassa.ee), ID-kaart või pass ning tööraamat või muu dokument, mis oli töösuhte aluseks.
Oluline on meeles pidada, et kui töösuhe lõpeb, kehtib ravikindlustus veel kaks kuud. Et ravikindlustus ei katkeks, tuleb end töötuna arvele võtta ühe kuu jooksul pärast töösuhte lõppemist, sest ravikindlustus algab töötuna arveloleku 31. päevast. Kui töösuhe lõppes näiteks 1. juulil, kehtis ravikindlustus 30. augustini. Et ka septembris oleks kehtiv ravikindlustus, oleks tulnud end töötuna arvele võtta hiljemalt 30. juulil.
End töötuna arvele võtnul on uue töö leidmiseni võimalik taotleda töötutoetust või töötuskindlustushüvitist, mis võimaldaks töö otsimise ajal toime tulla. Hüvitise saamiseks on kolm põhitingimust: töötuna arvelevõtmine, nõutav töötuskindlustusstaaž ja sunnitud töötus. Hüvitist ei saa need töötud, kelle viimane töösuhe lõpetati töötaja enda algatusel, poolte kokkuleppel, töökohustuste rikkumise, usalduse kaotamise, vääritu või korruptiivse teo tõttu.
Töötutoetust on õigus saada kõigil töötutel, sealhulgas neil, kes lahkusid töökohast omal soovil. Toetust ei maksta sel ajal, kui töötu saab töötuskindlustushüvitist. Et toetust saada, peab inimene olema töötuna arvelevõtmisele eelnenud 12 kuu jooksul töötanud vähemalt 180 päeva.

See ongi võit, mis on võitnud ära maailma – meie usk. (1Jh 5:4c)