Slava Ukraine
Esileht » Uudis » Esilehe pealugu pildiga »

Eesti Kirik 90 aastat tagasi

02.01.2014 | | Rubriik: Esilehe pealugu pildiga

EKproovinumber_I90 aastat tagasi ilmuma hakanud Eesti Kiriku avalehel kirjutab piiskop Jakob Kukk: «Uue aastaga astume läbi kinnise ukse tundmata pimedasse tuppa. Teadmata, mis meid ootab: kas elu, kas surm, kas pimedus, kas üksildus … Otsegu julgustuseks tulewad sõbrad ja sugulased terwitustega ja soowidega. Terwitajad tahawad ütelda: Sina ei pea mitte üksinda wastu astuma eluwõitlustele, waid meie seisame ühes koos just kui üks wõitlusrind.»
Olen mõnikord mõelnud, 1990ndate alguses Eesti Kiriku lugejana ja 1996. aasta jaanuarist juba lehe peatoimetajana, et oma leht on kristlasele kui üks sõber, kes igal nädalal sind tervitab.
On su kaaslaseks hea sõnumi kuulutamisel ja kuulamisel. On sulle toeks sinu vaimsetel otsingutel ja usus kasvamisel. On sulle aknaks kirikuelu sündmuste jälgimiseks.
Teeme kummarduse neile, kes 90 aastat tagasi hakkasid välja andma ajalehte, mis pärast sunnitud pausi (1940–1990) on taas võinud ilmuda varsti juba veerand sajandit.
Sirje Semm,
peatoimetaja

Õnnis on rahvas, kelle Jumal on issand, rahvas, kelle tema on valinud enesele pärisosaks! (Ps 33:12)