Slava Ukraine
Esileht » Uudis » Uudised »

Eesti katoliiklastel oma piiskop

14.09.2005 | | Rubriik: Uudised

«Teie ees olen piiskop, teiega koos aga kristlane,» ütles
Jourdan oma ametisseseadmisel Peeter-Pauli kirikus. Tema sooviks oli, et tema
eest palvetataks kõikjal.

10. septembri hommikul pühitseti piiskopiks isa Philippe
Jourdan, kes on seitse aastat olnud Eesti Apostelliku Administratsiooni
peavikaar. Sama päeva õhtupoolikul seati Jourdan pidulikult Eesti
apostellikuks administraatoriks.

Pühitsemise viis läbi apostellik nuntsius, peapiiskop Peter
Stephan Zurbriggen. Tseremoonial Tallinna Oleviste kirikus viibis ka president
Arnold Rüütel.

«See on oluline samm edasi meie kiriku elus,» ütles piiskop
Philippe Jourdan, «see on ka suur usalduse märk Rooma paavsti poolt ja
veendumus, et Eesti katoliku kirik on juba «täiskasvanu», kes suudab jalule
tõusta ja edasi minna.»  Tänuavalduseks
lahkunud paavstile palus Jourdan, et piiskopiks pühitsemine toimuks just 10.
septembril, mis on Johannes Paulus II Eesti visiidi 12. aastapäev.

Paavst Johannes Paulus II vahetult enne oma surma tehtud
otsusega  selle aasta märtsis määrati
Jourdan Pertusa (praegune El-Haraļraia) titulaarpiiskopiks.

«Pertusa Aafrikas ei ole enam (ja vist väga ammu)
piiskopkond, ja vaevalt olen ma see, kes hakkab seda piiskopkonda uuesti
asutama! Pertusa on praegu tiitel, mida antakse mulle kui Eesti Apostelliku
Administratuuri piiskopile ja see kestab nii kaua, kui Eesti ei ole veel
piiskopkond kanoonilises mõttes,» seletab isa Philippe katoliku kiriku
kodulehel ja kinnitab, et Aafrikasse minna ta ei kavatse.

Philippe Jean-Charles Jourdan on sündinud 30. augustil 1960
Dax’s Prantsusmaal. Ta omandas esmalt insenerihariduse, mille järel suundus
Rooma, kus õppis teoloogiat Pontificium Atheneu Sanctae Crusis (Püha Risti)
seminaris. Ta on lõpetamas doktoritööd analüütilisest filosoofiast. Ta
ordineeriti preestriks 20. augustil 1988 ja on inkardineeritud Püha Risti ja
Opus Dei prelatuuris (katoliku kiriku institutsioon), kuhu ta kuulub alates
1980. aastast. Jourdan oli Opus Dei prelatuuri juhataja Prantsusmaal kuni
aastani 1996, mil tuli Eestisse, kus ta elab ja töötab siiamaani. Ta on olnud
Pühade Peetruse-Pauluse katedraali koguduse preester Tallinnas (1999–2001).
2004. a märtsis valiti ta Eesti Kirikute Nõukogu asepresidendiks.

Piiskop Philippe Jourdan räägib peale emakeele eesti, vene,
inglise, hispaania, itaalia ja saksa keelt.

Eesti Apostellik Administratuur rajati 1.11.1924. Isa
Philippe on kuues Eesti apostellik administraator ning teine katoliku piiskop
Eestis pärast reformatsiooni.

Eelmine Eestis resideeruv katoliku piiskop oli Eduard
Profittlich, kes tapeti 1942 nõukogude vangilaagris. Eesti katoliku kirik
allutati Riia peapiiskopkonnale. Eesti taasiseseisvumisest kuni käesoleva aasta
märtsini on kohalikku katoliku kirikut juhtinud Vilniuses resideeruvad
apostellikud nuntsiused.

Kristel Neitsov

Tee mind terveks, Issand, siis ma saan terveks; aita mind, siis ma saan abi. (Jr 17:14)