Slava Ukraine

Eesti kaplan Bosniast

15.03.2006 | | Rubriik: Määratlemata

Märtsi algul asus kuuekuulisele missioonile
Bosnia-Hertsegoviinas Euroopa Liidu sõjalise üksuse EUFOR peastaabi
vanemkaplanina kolonelleitnant Taavi Laanepere. See on esimene kord, kui Eesti
kaitseväe kaplan teenib rahvusvahelistes vägedes sisuliselt peakaplani
ülesannetes.

Fotol veel majoripaguneid kandev kolonelleitnant
Taavi Laanepere teenib täna Bosnia-Hertsegoviinas Sarajevo lähistel asuvas
Euroopa Liidu vägede peastaabis.

Kolonelleitnant Laanepere peamiseks
ülesandeks saab kaplanite töö koordineerimine. Ise arvab ta, et raskusi võib
tekitada eri konfessioonide kaplanitega suhtlemine, sest paljudes maades on
protestantidel ja katoliiklastel oma kaplanid.

Eestis teatavasti on kasutusel nn
oikumeeniline ehk multikonfessionaalne mudel. Eesti kaplaneid peale Taavi
Laanepere seal ei ole, küll on aga peastaabis mõni teine Eesti ohvitser.

Teerajaja rollis

«Rahuvalvemissiooni Bosnias alustasid NATO
väed,» selgitab Laanepere. «2003. aastal moodustati Euroopa Liidu väekontingent
EUFOR, kes selle operatsiooni enda kanda võttis. NATO on kohal oma esindusega.
Vanemkaplani koht oli siiamaani täitmata ja olen selles kontekstis seal
esimene.» 

Meie kaplanid on varem teeninud NATO
vägedes ja praegugi on Kosovos kaplan Arvo Orav. Olgu lisatud, et Kosovos on
peastaabi vanemkaplani kohal viimased viis aastat olnud Rootsi kaplanid.
Hiljutisel Euroopa peakaplanite konverentsil oli kolonelleitnant Laaneperel
võimalus kohtuda nendega ja tulevaseks tööks kasulikke näpunäiteid saada.

Et Taavi Laanepere on selles ametis
esimene, on tema töö kindlasti paljuski teedrajav. «Tuleb koguda informatsiooni
väekontingendi kõigi kaplanite kohta. Kui pikk on nende teenistusaeg, millised
on alluvussuhted, need on riigiti erinevad. Millised on nende võimalused
oikumeeniliseks koostööks ja millist toetust nad vajaksid peastaabilt?»

Tunnustus kaplanaadile

Teiseks on vanemkaplanil staabikaplani töö,
s.o teenida staabiliikmeid. Eraldi teema on kaplanite töö koordineerimine
võimalikes kriisisituatsioonides. «Üheks ülesandeks on ka kohalike religioonide
liidritega kontakti loomine – siis moslemite, ortodokside ja katoliiklastega.
Protestante on Bosnias vähe.»

Küsimusele, kui palju sellises
rahvusvahelises töös üldse on oluline konfessionaalne kuuluvus, vastab Taavi
Laanepere: «Kindlasti ei hakka ma oma luterlikku tagapõhja suhetes teiste
uskkondade esindajatega eriti rõhutama, sel ei ole mingit mõtet. Kui küsitakse,
siis muidugi ütlen.»

Eesti kaitseväe kaplanitele on antud EUFORi
peastaabi vanemkaplani koht kaheks aastaks. Selle aja jooksul teenib seal neli
kaplanit. Miks just eestlased?

«Siin on tegu suure usaldusega. Küllap meie
tööd on hinnatud, meil on kogemustega kaplaneid, kes missioonidel käinud ja
ennast heast küljest näidanud. See on tegelikult tunnustus Eesti kaplanaadile,»
on Taavi Laanepere veendunud.

Taavi Laanepere (37)

on Tartu ülikooli teoloogiamagister,
praegu samas doktorantuuris. EELK õpetajaks ordineeritud 1996. Õppinud
rahvusvahelistel kaplanite ja kaitseväe baaskursustel. Kaitseväes teenib 1996.
aastast, peastaabi vanemkaplan aastast 2000.

Kolonelleitnandiks ülendati seoses missioonile asumisega.

Tiiu Pikkur

Püha, püha, püha on vägede Issand! Kõik maailm on täis tema au! (Js 6:3)