Esileht » Elu ja Inimesed » Persoon kaasajast »

Eenok Haamer sai elutööpreemia

29.01.2020 | | Rubriik: Persoon kaasajast

Elutööpreemiat vastu võtma minnes pidi titulaarpraost Eenok Haamer valima, millised märgid senistest tunnustustest ta oma kuldse ametiristi juurde luterkuuele kinnitab. Ta valis EELK Teeneteristi, Valgetähe IV klassi teenetemärgi ja kaitseväe eriteenete risti ning kaela riputas Jõgevamaa vapimärgi. Liina Laurikainen-Päri

Tunnustuseks pikaajalise kogukonda toetava loomingulise tegevuse eest andis Eesti Kultuurkapitali Jõgevamaa ekspertgrupp elutööpreemia titulaarpraost Eenok Haamerile (84), kes on Mustvee kogudust vaimulikuna teeninud 56 aastat.

Tunnustus anti eakale tegevvaimulikule üle reedel, 24. jaanuaril Mustvee kultuurikeskuses, kus toimus Jõgeva maakonna tunnustusüritus. Kultuurkapitalile elutööpreemia saamiseks esitasid Haameri kandidatuuri MTÜ Look ja EELK Palamuse kogudus, kelle esindaja Tiina Tegelmann tunnistas Eesti Kirikule: „Eenoki nimi kõneleb enda eest. Meil tõesti ei olnud vaja suurt selgitustööd teha. Esitlesime teda kui inimest suure algustähega. Kedagi, kel on nii suured teened. Mitte üksnes oma kodukoha, vaid kogu eesti rahva ees.“
„Ma olen väga rõõmus. Sugugi mitte enda pärast. Et mind on nähtud ja et jälle ühe au osaliseks olen saanud. Võtan seda tunnustust kui märki, et on toimunud läbimurre. Et riikliku autasu vääriliseks peetakse kirikuinimest, see pakub südamest rahulolu,“ räägib õpetaja Haamer kirikulehele.
„Olen lihtsalt elanud. Südametunnistuse järgi. Jumalat ja ligimest teenides. Koos oma kalli Ehaga. Üksi poleks jaksanud. Ka kirikutööd teha. Ikka koos Ehaga. Seetõttu võtan ka seda elutööpreemiat kui tunnustust tiimitöö eest,“ rõhutab Haamer ja lisab, et näeb ühele vaimulikule riikliku elutööpreemia andmises tõestust, et kiriku sõnumit on kuuldud.
Näitena tegevusest vaimulikuna kirikumüüride vahelt väljas toob Haamer tõsiasja, et peaaegu kõik ühiskondlikud hooned ning ettevõtmised on Mustvees kiriklikult õnnistatud. „Vaid Grossi pood ei ole omaniku soovil, aga muidu olen alati palutud ning ma suure rõõmuga õnnistan need objektid rahva kasutusse. Samuti olen koos õigeusu kiriku preestriga vabariigi aastapäeva lipuheiskamisel ja teistel üldrahvalikel tähtpäevadel,“ räägib ta ja lisab, et tema ametisoleku ajal on Mustvees mitugi linnavalitsuse koosseisu vahetunud, aga läbisaamine kiriku(te)ga on alati hea.
Plaane, mida preemiaga kaasas käiva 3000 euroga, millest 20% tulumaksuks maha arvestatakse, ette võtta, pole Eenok Haamer jõudnud abikaasa Ehaga veel arutada.
Liina Raudvassar

Tänu olgu Jumalale, kes ei ole heitnud kõrvale mu palvet ega ole mult ära võtnud oma heldust! (Ps 66:20)